Oświęcimska Przestrzeń Spotkań

Oświęcimska Przestrzeń Spotkań

to kompleksowy projekt rewitalizacyjny, w ramach którego planuje się zagospodarowanie przestrzeni miejskiej infrastrukturą tworzącą pomosty prowadzące od miejsca tragicznej historii do życia współczesnego miasta.

Takie przedsięwzięcie to z jednej strony stworzenie „przestrzeni spotkań” służącej refleksji i szukaniu przesłania płynącego z Auschwitz, a z drugiej wykreowanie przestrzeni i obiektów dla mieszkańców miasta i osób go odwiedzających.

Całość Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań obejmuje realizację unikatowego mostu dla pieszych autorstwa Jarosława Kozakiewicza, utworzenie Parku Pojednania Narodów w rejonie ul. Kamieniec, zagospodarowanie bulwarów nad Sołą i terenu w rejonie Starego Miasta, rewitalizację Parku Pokoju, budowę nowego Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci oraz wsparcie działań edukacyjnych, które mają wzmocnić międzynarodową rolę Oświęcimia jako Miasta Pokoju, centrum edukacji  i praw człowieka.

 

MOST
Wiodącym elementem projektu jest most autorstwa Jarosława Kozakiewicza łączący brzegi Soły pomiędzy Miejscem Pamięci a parkiem na Kamieńcu. Zaprojektowany został w formie wstęgi zaczepionej na obu jej brzegach. Forma artystyczna mostu ściśle związana jest z jego symboliką. Rzeka, zarówno w sposób przenośny jak i dosłowny, rozdziela dobro od zła, ludobójstwo od człowieczeństwa, były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau od terenu przyszłego Parku Pojednania Narodów i miasta Oświęcim. Idea umiejscowienia mostu wyrosła z pomysłu na przeciwstawienie tych dwóch światów wobec siebie.

 

PARK POJEDNANIA NARODÓW
Założenie parkowe z funkcją rekreacyjno-kulturalną stanowić będzie wraz z mostem całość kompozycyjną, pomagającą osobom odwiedzającym Miejsce Pamięci Auschwitz na spokojną refleksję, szukanie nadziei i czerpanie radości z otaczającej natury.

 

ZAGOSPODAROWANIE BULWARÓW
Na terenie przeznaczonym do zagospodarowania planowana jest realizacja ścieżek spacerowych, miejsc wypoczynku wraz z elementami małej architektury oraz strefa aktywności ruchowej. Przewidziane zostało również stworzenie miejsca postoju, w tym także dla osób przyjeżdżających kamperami do Oświęcimia.

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE STAREGO MIASTA
Przedsięwzięcie obejmuje prawobrzeżną część terenów wzdłuż rzeki Soły w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Powstanie tu kwartał miejski w formie otwartego amfiteatru o wysokim standardzie użytkowym i estetycznym. Miejsce to będzie służyć mieszkańcom i turystom a jednocześnie tworzyć przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych (warsztaty teatralne, festiwale muzyczne, imprezy i koncerty oraz inne wydarzenia kulturalne). Uzupełnieniem funkcji ma być parking podziemny mieszczący ok. 170 miejsc postojowych, usytuowany w skarpie.

 

PARK POKOJU
Planowana rewitalizacja obejmuje utworzenie parku miejskiego z bogatym programem wypoczynkowym dla osób w różnym wieku. Będzie on utworzony na przestrzeni 24 ha użytku zielonego, który jest dzisiaj zaniedbany i zdegradowany. Park będzie również pełnił funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Oświęcimia i turystów.

 

CENTRUM OBSŁUGI ODWIEDZAJĄCYCH MIEJSCE PAMIĘCI
Na ponad 3 hektarach powstanie nowoczesne centrum recepcyjne dla grup  odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz. Obejmie ono m.in. centrum przyjmowania odwiedzających oraz parking. Nowe rozwiązanie znacznie usprawni obsługę około półtora miliona turystów z całego świata, corocznie przyjeżdżających do Muzeum.

 

OŚWIĘCIM JAKO CENTRUM EDUKACJI I PRAW CZŁOWIEKA
Inicjatywa ma na celu wykreowanie mocnej pozycji Oświęcimia jako miasta Pokoju. Współpraca wielu instytucji prowadzących już dziś szeroką działalność edukacyjną w Oświęcimiu daje możliwości  realizacji nowych projektów ukierunkowanych na ciągłe wzmacnianie wizerunku Oświęcimia jako ważnego ośrodka edukacji i praw człowieka. Jednym z działań realizowanych w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań jest zainicjowane w 2014 roku Oświęcimskie Forum Praw Człowieka (OFPC).