II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LV/1050/18 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2019. Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 26 kwietnia 2019 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji … Czytaj dalej II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019