Dotacje 2021

OGŁOSZENIA KONKURSÓW Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVIII/334/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021 3. Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 7 maja 2021 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie … Czytaj dalej Dotacje 2021