Dotacje 2021

młode osoby tańczące na scenie w czasie imprezy plenerowejOGŁOSZENIA KONKURSÓW

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVIII/334/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021

2. Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 24 lutego 2021 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji n/w zadań:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
– przedsięwzięcia kulturalne – organizacja na terenie miasta Oświęcim imprez artystycznych i wydarzeń kulturalnych
– opracowanie wydawnictw
Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych
Szczegóły konkursu

Zestawienie dotacji


1.Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 26 listopada 2020r. otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji n/w zadań:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
– prowadzenie szkolenia sportowego
– organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci
– organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym
– szczegóły konkursu

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
– wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
– organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

– szczegóły konkursu

Ochrona i promocja zdrowia, w tym:
– propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
– ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
– poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, w tym również znajdującymi się w terminalnym okresie choroby
– szczegóły konkursu

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym:
– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych.
– szczegóły konkursu

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
– utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu
– opieka nad bezdomnymi kotami
– szczegóły konkursu

Konkursy są dostępne w generatorze wniosków Witkac.pl

Konkursy ofert na pozostałe zadania wykazane w “Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021” (zobacz) zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” – Oddział Oświęcimski – Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 183 000,00 zł
2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Opieka nad bezdomnymi kotami – 4 000,00 zł

Zestawienie przyznanych dotacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarach:

1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

2. Ochrona i promocja zdrowia,

3.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zestawienie przyznanych dotacji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Uczniowski Klub Sportowy „SETBOL” Oświęcim – Szkolenie sportowe w piłce siatkowej – 18 000,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „UNIA” Oświęcim – Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci – 11 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Hokejowy “UNIA” Oświęcim – Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie  – 43 000,00 zł
4. Uczniowski Klub Pływacki “UNIA” Oświęcim – Szkolenie przygotowujące juniorów 14, 15, 16, 17 i 18 letnich do Mistrzostw Polski w Pływaniu – 35 000,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy “ÓSEMKA” Oświęcim  – Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP – 6 000,00 zł
6. Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „UNIA” Oświęcim – Realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym – 28 000,00 zł
7. Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet „UNIA” Oświęcim  – Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet. Rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet – 25 000,00 zł
8. UKS Akademia Piłkarska „CHAMPIONS” Oświęcim – Organizacja i prowadzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci w wieku 4-12 lat  – 4 000,00 zł
9. Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki – Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim – 9 000,00 zł
10. Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej-szkolenie młodzieży w piłce nożnej – 13 000,00 zł
11. Miejski Klub Piłkarski „UNIA” Oświęcim – Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP „UNIA” Oświęcim w piłce nożnej – 80 000,00 zł
12. Klub Sportowy UKS „KADET” Oświęcim  – Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki – 21 000,00 zł
13. Klub Sportowy “SOŁA” Oświęcim – Prowadzenie szkolenia sportowego – 25 000,00 zł
14. Łyżwiarski Klub Sportowy „SOŁA” Oświęcim – Prowadzenie szkolenia sportowego w roku 2021 oraz organizacja zawodów otwarcia sezonu 2021/2022 – 12 000,00 zł
15. Uczniowski Klub Pływacki “UNIA” Oświęcim  – Organizacja Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu – 0,00 zł
16. Uczniowski Klub Pływacki “UNIA” Oświęcim – Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów 15-letnich w Pływaniu – 0,00 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „UNIA” Oświęcim – Oświęcimskie Euro 2021 – 0,00 zł
18. Międzynarodowy Turniej hokeja na lodzie “Memoriał Artura Malickiego” – Uczniowski Klub Hokejowy “UNIA” Oświęcim – 0,00 zł
19. Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim w kategorii U-12 – Uczniowski Klub Hokejowy “UNIA” Oświęcim – 0,00 zł

Łącznie: 330 000,00 zł

Zestawienie przyznanych dotacji