Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

W związku z upływem horyzontu czasowego Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 rozpoczęto prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030, która stanowić będzie podstawowy strategiczny dokument formułujący wizję rozwoju miasta. Nowa strategia określi również kierunki długofalowych działań mających na celu wielopłaszczyznowy rozwój Oświęcimia.

 

Przebieg prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

Uchwała nr XL/654/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/479/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji – październik 2021 r.

Bank Projektów w ramach Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 – czerwiec – sierpień 2021 r.

Raport podsumowujący sondażowe (ankietowe) badanie opinii mieszkańców miasta Oświęcim dotyczące warunków życia i jakości usług publicznych – maj 2021 r.

Badanie ankietowe (sondażowe) mające na celu poznanie ogólnej opinii mieszkańców miasta na temat warunków życia w mieście i jakości usług publicznych – kwiecień 2021 r.

Uchwała nr XXX/479/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – grudzień 2020 r.