Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

W związku z upływem horyzontu czasowego Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 rozpoczęto prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030, która stanowić będzie podstawowy strategiczny dokument formułujący wizję rozwoju miasta. Nowa strategia określi również kierunki długofalowych działań mających na celu wielopłaszczyznowy rozwój Oświęcimia.

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 w formacie PDF

Uchwała nr XLVIII/769/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

Przebieg prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 – styczeń 2022 r.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030  – listopad – grudzień 2021 r.

Uchwała nr XL/654/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/479/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji – październik 2021 r.

Bank Projektów w ramach Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 – czerwiec – sierpień 2021 r.

Raport podsumowujący sondażowe (ankietowe) badanie opinii mieszkańców miasta Oświęcim dotyczące warunków życia i jakości usług publicznych – maj 2021 r.

Badanie ankietowe (sondażowe) mające na celu poznanie ogólnej opinii mieszkańców miasta na temat warunków życia w mieście i jakości usług publicznych – kwiecień 2021 r.

Uchwała nr XXX/479/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – grudzień 2020 r.