Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

 

Spółka powstała w 2001 roku jako wspólna inicjatywa Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Fundacji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.

Aktualnie udziałowcami Spółki są: Miasto Oświęcim (98,50% udziałów), Gmina Oświęcim (1,41% udziałów) oraz Powiat Oświęcimski (0,09%).

Priorytetem działalności Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest realizacja przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Na lata 2006-2011 przypada okres znaczącego rozwoju Spółki i ugruntowania pozycji w sektorze instytucji otoczenia biznesu. Wypracowane działania i realizowane projekty pozwoliły na stworzenie kompleksowej oferty bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych i organizacyjnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z Małopolski Zachodniej.

 

KONTAKT

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

ul. Unii Europejskiej 10,

32-600 Oświęcim

tel. 33 844 73 44

fax 33 844 73 45

e-mail: cbmz@cbmz.pl

 

Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości I

ul. Unii Europejskiej 10

32-600 Oświęcim

tel. 33 876 28 00

 

Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości II

ul. Gospodarcza 24

32-600 Oświęcim

tel. 33 844 73 44

 


 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00