Użyteczne

Telefony alarmowe:

Numer alarmowy – 112

 

Pogotowie Ratunkowe 999

Pogotowie Ratunkowe oddział Oświęcim 33 842-22-72
Szpital Powiatowy 33 844-82-00
Maltańska Służba Medyczna 662 027-336

Straż Pożarna 998
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Oświęcimiu 33 843-26-71
Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu 33 842-38-40
Ratownictwo Chemiczne w Oświęcimiu 33 847-29-29

Policja 997
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 33 842-40-31
Komisariat Policji w Oświęcimiu 33 842-40-32

Straż Miejska w Oświęcimiu
33 842-92-12

Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Gazowe post. Oświęcim 33 844-47-71

Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Energetyczne post. Oświęcim 33 842-35-35
Pogotowie Ciepłownicze post. Oświęcim 33 842-22-45
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne post. Oświęcim 33 843-28-14, 33 843-28-77

 

 

Inne użyteczne:

Powiatowy Inspektor Sanitarny 33 843-09-28
Powiatowy Inspektor Weterynaryjny 33 843-29-95
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 33 844-47-25
Powiatowy Rzecznik Konsumenta 33 844-46-61
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 33 842-23-29