Święta narodowe i lokalne

Rada Miasta Oświęcim Uchwałą Nr VII/131/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt (zobacz całą treść uchwały) zatwierdziła kalendarium obchodów na terenie miasta Oświęcim świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt, tj:
 

I. Święta Narodowe
1) 3 maja – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
2) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
 

II. Inne rocznice i święta
1) 27 stycznia – Rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec Hitlerowskich,
2) 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
3) 24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką,
4) 10 kwietnia – Rocznica Katastrofy Smoleńskiej,
5) kwiecień – Rocznica zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR,
6) 8 maja – Rocznica zakończenia II wojny światowej,
7) 14 czerwca – Rocznica Deportacji do KL Auschwitz I. Transportu Polskich Więźniów Politycznych,
8) 1 sierpnia – Rocznica Powstania Warszawskiego,
9) 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Rocznica Bitwy Warszawskiej,
10) 1 września – Rocznica napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę,
11) 3 września – Święto Miasta Oświęcim,
12) 17 września – Rocznica Napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę.

Szczegółowy program uroczystości jest publikowany przed poszczególnymi uroczystościami. Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w obchodach.

Koordynacją organizacji obchodów w.w. świąt zajmuje się Wydział Promocji Miasta Oświęcim, tel. 33 842 91 51, 33 842 91 47 pm@um.oswiecim.pl