Biuro Rozwoju Miasta

DO ZAKRESU DZIAŁANIA BIURA ROZWOJU MIASTA NALEŻY:

 

1. stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta, promocja gospodarcza Miasta, dokonywanie analizy ekonomicznej i planowania strategicznego, koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem środków pomocowych, w szczególności:
1) pozyskiwanie i przygotowywanie danych niezbędnych do opracowywania prognoz i informacji z zakresu rozwoju miasta,
2) realizacja zadań związanych ze strategią miasta – opracowywanie, aktualizacja, nadzór nad realizacją,
3) współdziałanie z wydziałami Urzędu oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania informacji źródłowych jako podstawy tworzenia bazy danych,
4) prowadzenie spraw związanych z poszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zamierzeń gospodarczych oraz opracowywanie stosownych wniosków i dokumentów,
5) opracowywanie sprawozdań z wykonania strategii,
6) prowadzenie banku informacji obejmującego dane statystyczne o mieście oraz oferty inwestycyjne miasta,
7) określenie kierunków inwestowania w mieście, opracowywanie warunków organizacyjnych i możliwości realizacji na terenie miasta przedsięwzięć inwestycyjnych,
8) przygotowywanie i dystrybucja ofert inwestycyjnych miasta i kontakty bezpośrednie z inwestorami,
9) współpraca z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
10) utrzymywanie bieżących kontaktów i współpraca z organizacjami gospodarczymi z terenu miasta,
11) opracowywanie ofert wystawienniczych oraz udział w targach gospodarczych miast,
12) promocja oferowanych przez miasto do sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych