Szczególny rok

W mieście Oświęcim Urząd Miasta Oświęcim przy współpracy z innymi instytucjami stara się corocznie w sposób szczególny przypomnieć tematykę, osobę, wydarzenia związanego ściśle z miastem Oświęcim.

W ostatnich latach obchodziliśmy:

2002 – Rok Tadeusza Makowskiego
2003 – Rok Łukasza Górnickiego
2004 – Rok Aleksandra Orłowskiego
2005 – Rok Oświaty i Nauki
2006 – Rok Sportu
2007 – Rok Współpracy Międzynarodowej
2008 – Rok Tradycji Niepodległościowych
2009 – Rok Papieża Jana Pawła II
2010 – Rok Rotmistrza Witolda Pileckiego
2011 – Rok Świętego Maksymiliana Marii Kolbe
2012 – Rok Romana Mayzla
2013 – Rok Kultury
2014 – Rok Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia
2015 – Rok św. Jana Bosko oraz Liceum im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu
2016 – Rok Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu
2017 – Rok Andrzeja Patrycego Nideckiego
2018 – Rok 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości   – więcej: https://oswiecim.pl/rok-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/
2019 – Rok Aktywności Społecznej – więcej: https://oswiecim.pl/rok-aktywnosci-spolecznej/
2020 – Rok Świętego Jana Pawła II – więcej: https://oswiecim.pl/rok-swietego-jana-pawla-ii/

2021 – Rok Ochrony Zdrowia – więcej: https://oswiecim.pl/rok-ochrony-zdrowia-w-oswiecimiu/

2022 – Rok Troski o Środowisko Naturalne w Oświęcimiu – więcej: https://oswiecim.pl/rok-troski-o-srodowisko/