Rok Aktywności Społecznej

Oświęcim jest miastem osób aktywnych społecznie, którzy chętnie i z zaangażowaniem podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej. W naszym mieście mają siedzibę liczne organizacje pozarządowe, które są znane mieszkańcom miasta, przyczyniają się do zaspokajania potrzeb lokalnych oraz potrafią doskonale je zdiagnozować. Niektóre z tych organizacji są znane także na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
Ponadto w Oświęcimiu aktywnie działają rady osiedli, które starają się rozwiązywać problemy społeczne swoich dzielnic, przez co przyczyniają się do poprawy poziomu życia mieszkańców. Mieszkańcy naszego miasta mają możliwość przynależenia do różnego typu organizacji, a udział w ich działalności pozwala na wzbudzanie coraz większej świadomości społecznej. W mieście powstają nowe obiekty oraz przestrzenie, które przyczyniają się do jeszcze większej aktywności społecznej mieszkańców ze wszystkich grup wiekowych oraz pozwalają na prowadzenie działalności organizacjom społecznym.

W związku z tym Rada Miasta Oświęcim na wniosek Prezydenta Miasta podjęła Uchwałę Nr III/28/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia roku 2019 – „Rokiem Aktywności Społecznej” – zobacz

Planuje się, że w ciągu całego roku odbędzie się wiele przedsięwzięć związanych z tematyką tego roku. Zachęcamy wszystkich organizatorów przedsięwzięć do składania wniosków o wsparcie realizacji zadań – zobacz szczegóły

Koordynacją działań w ramach Roku Aktywności Społecznej 2019 w Oświęcimiu zajmuje się Wydział Promocji Miasta Oświęcim.

Kontakt 33 842 91 47 lub pm@um.oswiecim.pl gdzie można uzyskać informacje planowanych działaniach oraz możliwości uzyskania wsparcia na organizację przedsięwzięć. 

Kalendarz wydarzeń miejskich jest dostępny pod adresem: https://oswiecimdziejesie.pl/

Znak Roku Aktywności Społecznej

 

Uchwała Rady Miasta: