Komunikaty

 

Komunikat naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświecimiu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  informuje, że w związku z planowanym utworzeniem  Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników ( zwanej „CRP KEP”) w okresie od 15 lipca do 19 sierpnia 2011r.  z przyczyn obiektywnych, nie będzie możliwe dokonanie przez organ podatkowy:

– zarejestrowania jako podatnika wykonującego transakcje wewnątrzwspólnotowe i wydanie potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE  (VAT-5UE)

– wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego VAT-5.

Możliwym będzie uzyskanie  zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.

W ww. okresie mogą wystąpić  utrudnienia w otrzymaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.
Wskazany termin może ulec zmianie – w takim przypadku będzie ogłoszony kolejny komunikat.