Oświata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Pomoc w znalezieniu przedszkola lub szkoły w Oświęcimiu dla osób z Ukrainy – Urząd Miasta Oświęcim | Oświęcim – Miasto Pokoju (oswiecim.pl)

Lista Placówek

Wyprawka Szkolna

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół

Stypendia

Nabór do przedszkoli publicznych w Mieście Oświęcim w 2022 roku/Potwierdzenie Woli 2022(1)

Wniosek dla kandydata 6-cio letniego do przedszkola

Nabór do klas 1 szkół podstawowych w Mieście Oświęcim w 2022 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów

Półkolonie 2022 


Wydział Oświaty Urzędu Miasta Oświęcim – kontakt

W związku z awarią linii telefonicznych, prosimy o kontakt pod nr tel: 512 300 211