Oświata

       UA      

 
 

Lista Placówek

Wyprawka Szkolna

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół

Stypendia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów

Półkolonie 2022 

Nabór do przedszkoli publicznych w Mieście Oświęcim w 2022 roku/Potwierdzenie Woli 2022(1)

Wniosek dla kandydata 6-cio letniego do przedszkola

Nabór do klas 1 szkół podstawowych w Mieście Oświęcim w 2022 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydział Oświaty Urzędu Miasta Oświęcim – kontakt

W związku z awarią linii telefonicznych, prosimy o kontakt pod nr tel: 512 300 211