Biuro Rozwoju Miasta BRM

KONTAKT

 

Magdalena Stapurewicz-Cierkosz
Stanowisko: Naczelnik Biura
Funkcja: Naczelnik Wydziału
e-mail: magda.stapurewicz@um.oswiecim.pl
Wydział_skrót: BRM
Wydział: Biuro Rozwoju Miasta
telefon: +48 33 842-91-27
wewn: 1127
adres: ul. Zaborska 2
pokój: 27

 

Agnieszka Krawczyk
Funkcja: Inspektor
e-mail: agnieszka.krawczyk@um.oswiecim.pl
Wydział_skrót: BRM
Wydział: Biuro Rozwoju Miasta
telefon: +48 33 842-91-28
wewn: 1128
adres: ul. Zaborska 2
pokój: 28

 

Lidia Szendera
Stanowisko: Podinspektor
e-mail: lidia.szendera@um.oswiecim.pl
Wydział_skrót: BRM
Wydział: Biuro Rozwoju Miasta
telefon: +48 33 842-91-28
wewn: 1128
adres: ul. Zaborska 2
pokój: 28