Biuro Rozwoju Miasta BRM

 

KONTAKT

Stapurewicz-Cierkosz Magdalena
Stanowisko: Naczelnik Biura
Funkcja: Naczelnik Wydziału

e-mail: magda.stapurewicz@um.oswiecim.pl
Wydział_skrót: BRM
Wydział: Biuro Rozwoju Miasta
telefon: +48 33 842-91-27
wewn: 1127

adres: ul. Zaborska 2
pokój: 27

 

Kubica Paweł
Stanowisko: Inspektor

e-mail: pawel.kubica@um.oswiecim.pl
Wydział_skrót: BRM
Wydział: Biuro Rozwoju Miasta
telefon: +48 33 842-91-28
wewn: 1128

adres: ul. Zaborska 2
pokój: 28

Skowrońska Ewa
Stanowisko: Podinspektor

e-mail: ewa.skowronska@um.oswiecim.pl
Wydział_skrót: BRM
Wydział: Biuro Rozwoju Miasta
telefon: +48 33 8429128
wewn: 1128

adres: ul. Zaborska 2
pokój: 28

Krawczyk Agnieszka
Funkcja: Podinspektor

e-mail: agnieszka.krawczyk@um.oswiecim.pl
Wydział_skrót: BRM
Wydział: Biuro Rozwoju Miasta
telefon: +48 33 842-91-28
wewn: 1128

adres: ul. Zaborska 2
pokój: 28