Budżet

Uchwała budżetowa na rok 2023

 

Uchwała budżetowa na rok 2022

 

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021

 

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020

 

Uchwała budżetowa na rok 2019

 

Uchwała budżetowa na rok 2018

 

Uchwała Nr XXXVIII/732/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/553/16 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2017-2027.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2017 rok