Oświęcimska Karta Seniora

Karta Seniora

Program „Oświęcimska Karta Seniora” został wprowadzony w mieście Oświęcim uchwałą Nr X/162/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2015. Program adresowany jest do oświęcimskich seniorów, którzy zamieszkują na terenie Miasta Oświęcim i ukończyli 60 rok życia. Od 1 października 2015 r. posiadając Kartę oświęcimscy seniorzy mają prawo do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez miejskie instytucje kultury i sportu oraz podmioty nie powiązane organizacyjnie i kapitałowo z miastem Oświęcim, które przystąpią do programu „Oświęcimska Karta Seniora” jako partnerzy.

Seniorzy mogą liczyć na na 50 proc. zniżkę na bilet do Naszego kina w Oświęcimskim Centrum Kultury, tańsze bilety do Muzeum Zamek. Ulgi w cenach biletów za usługi świadczone w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określają odrębne uchwały.

Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość może być powodem nie udzielenia ulgi lub zwolnienia przez podmiot.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o wydanie Oświęcimskiej Karty Seniora na parterze budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 w pokoju nr 1. Sposób odbioru OKS ustalany będzie telefonicznie.

W załącznikach można znaleźć wzór wniosku o Kartę Seniora, wzór wniosku dla przedsiębiorców oraz wykaz partnerów i ulg.

 

Wzór Oświęcimskiej Karty Seniora