Kontakt

Urząd Miasta Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, 
tel: +48 (33) 8429100, fax: +48 (33) 8429199
NIP: 5492197458   REGON: 072181787
e-mail: sekretariat@um.oswiecim.pl
ePUAP: /yv0o784mko/SkrytkaESP

 

                                                                                  Numery kontaktowe do wydziałów Urzędu i poszczególnych pracowników znajdują się pod linkiem

                                                                                                                      https://oswiecim.pl/urzad-miasta/struktura-urzedu-miasta/         

 

 


      

                                                                                                                                             Godziny pracy urzędu:

                                                                                                                                          poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30

                                                                                                                                          wtorek: od 7:30:00 do 17:00

                                                                                                                                          piątek: od 7:30 do 14:00

                                                                      Prezydent Miasta lub jego Zastępcy przyjmują mieszkańców miasta w sprawie skarg i wniosków
                                                                                                                       w każdy wtorek od godziny 14:00 do 16:15

                                                                                                 (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu w sekretariacie urzędu, telefon +48 (33) 8429100

 

 

                                                                                                                                      Pomoc dla niepełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2012 r. osoby niesłyszące i niedosłyszące, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miasta Oświęcim, proszone są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu urzędu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:
1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma na dzienniku podawczym Urzędu,
2. w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 033-8429-199,
3. w formie mailowej na adres sekretariat@um.oswiecim.pl
4. przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą pisma ogólnego, na adres Skrzynki Podawczej: /yv0o784mko/SkrytkaESP
5. poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 603-947-804.

 Urząd skontaktuje się z osobą niesłyszącą (w sposób, który został przez nią wskazany) aby ustalić termin realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Dodatkowo osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na parterze budynku przy ul. Zaborskiej 2, po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikom dziennika podawczego

W sytuacji awarii telefonów stacjonarnych mieszkańców prosimy o kontakt za pośrednictwem 
e-mail: sekretariat@um.oswiecim.pl lub pod telefonem komórkowym nr 603-947-804


W sytuacji awarii telefonów stacjonarnych mieszkańców prosimy o kontakt za pośrednictwem 
e-mail: sekretariat@um.oswiecim.pl lub pod telefonem komórkowym nr 603-947-804

 

W przypadku awarii telefonów stacjonarnych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@um.oswiecim.pl lub na następujące numery telefonów komórkowych:

502999657 – Ochrona Środowiska

605202134 – Zarządzanie Kryzysowe

515081765 – Wydział Spraw Obywatelskich

603947806 – Urząd Stanu Cywilnego

695609555 – Mienie Komunalne

515081803 – Gospodarka Miejska

518509324 – Podatki

515081844 – Inwestycje

515081772 – Architektura

502999641– Finanse

693128282 – Wydział Organizacyjny

693409404 – Biuro Rady Miasta

605202135 – Straż Miejska

605202129 – Promocja

515081746 – Biuro Rozwoju Miasta

603947805 – Zamówienia publiczne

512300211 – Wydział Oświaty

603947804 – Sekretariat

Przepraszamy za utrudnienia.