Kontakt

Urząd Miasta Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, 
tel: +48 (33) 8429100, fax: +48 (33) 8429199
NIP: 5492197458   REGON: 072181787
e-mail: sekretariat@um.oswiecim.pl
ePUAP: /yv0o784mko/SkrytkaESP

W sytuacji awarii telefonów stacjonarnych mieszkańców prosimy o kontakt za pośrednictwem 
e-mail: um@um.oswiecim.pl lub pod telefonem komórkowym nr 603-947-804

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30

wtorek: od 7:30:00 do 17:00

piątek: od 7:30 do 14:00

Prezydent Miasta lub jego Zastępcy przyjmują mieszkańców miasta w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek od godziny 14:00 do 16:15

(prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu w sekretariacie urzędu, telefon +48 (33) 8429100

 


Od 1 kwietnia 2012 r. osoby niesłyszące i niedosłyszące, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miasta Oświęcim, proszone są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu urzędu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:
1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma na dzienniku podawczym Urzędu,
2. w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 033-8429-199,
3. w formie mailowej na adres sekretariat@um.oswiecim.pl
4. przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą pisma ogólnego, na adres Skrzynki Podawczej: /yv0o784mko/SkrytkaESP
5. poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 603-947-804.

 Urząd skontaktuje się z osobą niesłyszącą (w sposób, który został przez nią wskazany) aby ustalić termin realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Dodatkowo osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na parterze budynku przy ul. Zaborskiej 2, po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikom dziennika podawczego