Miasta Partnerskie

Oświęcim Miasto Pokoju z uwagi na swoją specyfikę prowadzi szeroką współpracę zagraniczną, której główym celem jest propagowanie idei pokoju i poszanowania praw człowieka. 

 

Stałą współpracę prowadzi z najstępującymi miastami partnerskimi: