Bezpieczeństwo ludności

ZASADY ZACHOWANIA LUDNOŚCI NA WYPADEK ZAGROŻEŃ

W ramach powszechnej samoobrony przedstawiamy Mieszkańcom Miasta Oświęcim, obowiązujące rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz zasady zachowania się po ich ogłoszeniu. Rodzaje alarmów oraz sygnały alarmowe zostały opublikowane jako załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96).

Prezentujemy również „Rodzinny plan powodziowy” adresowany do mieszkańców, których domy znajdują się w bliskim sąsiedztwie rzek na terenach zagrożonych powodzią.

Zapoznanie się z prezentowanymi materiałami pozwoli mieszkańcom na wcześniejsze przygotowanie na ewentualne zagrożenia i przyjąć właściwy sposób zachowania po ich wystąpieniu. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ułatwi prowadzenie działań przez służby ratunkowe.

Informacji na powyższe tematy udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Oświęcim. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej urzędu www.um.oswiecim.pl

Instrukcja Postęowania TŚP

Informator O Powszechnej Samoobronie Ludności PDF