Miasto

 

Oświęcim, główny ośrodek subregionu Małopolski Zachodniej, położony jest w zachodniej części województwa małopolskiego. Dużym atutem miasta jest jego lokalizacja. Oświęcim leży na granicy Małopolski i Śląska, między Krakowem, Katowicami i Bielskiem-Białą. Potencjał miasta koncentruje się zarówno wokół charakterystycznych dla sąsiedniego Śląska bogatych tradycji przemysłowych jak i utożsamianej z Małopolską turystyki.

 

Spośród licznych przedsiębiorstw funkcjonujących w mieście jako najważniejszą wymienić należy grupę Synthos S.A., będącą jednym z największych producentów surowców chemicznych w Europie. Niemniej ważne jest funkcjonowanie na terenie Oświęcimia mniejszych firm, których rozwój widoczny jest w 400 hektarowej Miejskiej Strefie Gospodarczej, zlokalizowanej we wschodniej części miasta, w tym na terenach objętych statusem krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Tam też znajdują się jeszcze niezagospodarowane tereny dla przyszłych inwestycji.

 

 

 

Potencjał turystyczny związany jest zarówno z bogatą ponad 800-letnią historią miasta, jak i funkcjonowaniem w jego obrębie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Co roku przybywa do Oświęcimia, prawie 40-tysięcznego miasta, ponad 2 mln turystów i pielgrzymów. Rozwój branży turystycznej, obecnie bardzo dynamiczny, związany jest z inwestycjami lokalnych przedsiębiorców, a także międzynarodowych sieci. Pomimo tego nadal istnieją niewykorzystane możliwości inwestowania w dziedzinie usług okołoturystycznych.

 

 

 

 

Oświęcim to nie tylko miejsce przyjazne inwestorom. Miasto jest również doskonałym miejscem do życia. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, bogata oferta wydarzeń kulturalnych, takich jak Life Festival Oświęcim, a także przestrzeń dla wypoczynku i rekreacji sprawiają, że Oświęcim to dobre miejsce do zamieszkania. Miasto jest również ważnym w skali kraju ośrodkiem sportu z rozwiniętą infrastrukturą. Oświęcim posiada bogate tradycje sportów zimowych – hokeja i łyżwiarstwa figurowego oraz pływania czego wyrazem są liczne sukcesy sportowców tu trenujących.