Rewitalizacja

Rewitalizacja jest procesem następujących po sobie działań, których celem jest „przywrócenie życia” zniszczonym, zdegradowanym obszarom. Proces ten może być ujmowany w kilku aspektach, spośród których za najważniejsze należy uznać aspekt społeczny, aspekt ekonomiczny i aspekt przestrzenno-funkcjonalny. Oznacza to, iż rewitalizacja składa się z kilku płaszczyzn. Nie jest to jedynie renowacja czy modernizacja istniejącej zabudowy. Zadaniem rewitalizacji jest przede wszystkim odwrócenie negatywnych trendów, takich jak degradacja przestrzeni, występowanie patologii społecznych, zanik funkcji obszaru czy brak dostosowania tych funkcji do potrzeb mieszkających na tym obszarze ludzi lub znajdujących się tam jednostek gospodarczych. Rewitalizacja jest procesem naprawczym, który zawiera w sobie szereg działań, takich jak modernizacja istniejącego zagospodarowania, adaptacja nowych funkcji do istniejących w danym obszarze potrzeb, działania związane z rozwojem handlu, usług oraz przywrócenie równowagi życia społecznego.

W 2015 r. Urząd Miasta rozpoczął prace nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025”. Program Rewitalizacji ma na celu umożliwienie uprawnionym podmiotom pozyskania środków zewnętrznych na działania o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Poniżej zamieszczony został GPR wraz z załącznikami oraz wszystkie dokumenty związane z jego opracowaniem, wdrażaniem i aktualizacją.

Aktualizacja „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” – lata 2023 – 2024

Uchwała nr LXIII/1003/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025″ – czerwiec 2023

Ewaluacja „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025” – rok 2023

Ewaluacja „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” – czerwiec 2023

Aktualizacja „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025” – rok 2019

Raport z konsultacji społecznych zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” – kwiecień 2019 r.
Konsultacje społeczne ws. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji – 14 marca – 8 kwietnia 2019 r.
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały ws. zmiany GPR – marzec 2019 r.
Protokół z posiedzenia Komisji ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych – luty 2019 r.
Informacja o przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2019 r. naboru kart projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych – grudzień 2018 r.
Zarządzenie w sprawie przedłużenia do 31 stycznia 2019 r. naboru kart projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych – grudzień 2018 r.
Informacja o przedłużeniu naboru kart projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych – listopad 2018 r.
Zarządzenie w sprawie przedłużenia naboru kart projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych – listopad 2018 r.
Informacja o naborze kart projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych – listopad 2018 r.
Zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w związku z przystąpieniem do zmiany GPR – październik 2018 r.

Wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025”

Protokół z czwartego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – czerwiec 2023 r.
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia dot. zatwierdzenia i powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – czerwiec 2023 r.
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia dot. zatwierdzenia i powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – marzec 2020 r.
Protokół z trzeciego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – kwiecień 2019 r.
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia dot. zatwierdzenia i powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – marzec 2019 r.
Protokół z drugiego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – czerwiec 2018 r.
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia dot. zatwierdzenia i powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – maj 2018 r.
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia dot. zatwierdzenia i powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – listopad 2017 r.
Protokół z pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – czerwiec 2017 r.
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia i powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – maj 2017 r.
Rewitalizacja miast – nabór wniosków o dofinansowanie projektów –  31 marca – 1 czerwca 2017 r.
Nabór członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – marzec 2017 r.
Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – styczeń 2017 r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – grudzień 2016 r.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – grudzień 2016 r.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – grudzień 2016 r.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025

Przebieg prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025”

Raport z konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”– listopad 2016 r. 
Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”
– wrzesień 2016 r.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” wraz z załącznikami – wrzesień 2016 r.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” wraz z załącznikami – wrzesień 2016 r.
Przedłużenie naboru kart projektów rewitalizacyjnych – kwiecień 2016 r.
Uchwała Nr XX/385/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/166/15 Rady Miasta Oświecim z dnia 24 czerwca 2016 r. – marzec 2016 r.
Nabór projektów rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim – marzec 2016 r.
Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim – marzec 2016 r.
Uchwała Nr XIX/362/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim – luty 2016 r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim – styczeń 2016 r.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim – styczeń 2016 r.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim – styczeń 2016 r.
Raport z konsultacji społecznych dotyczących dodatkowego obszaru rewitalizacji – styczeń 2016 r. 
Konsultacje nowego obszaru rewitalizacyjnego
– grudzień 2015 r.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowego obszaru rewitalizacyjnego – listopad 2015 r.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dodatkowego obszaru rewitalizacji – listopad 2015 r.
Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszarów rewitalizacji– listopad 2015 r.
Konsultacje społeczne dotyczące obszarów rewitalizacji – październik 2015 r.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych – październik 2015 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Oświęcim – czerwiec 2015 r.

Obszary rewitalizacji wyznaczone Uchwałą Nr XIX/362/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016 r. prezentuje poniższa mapa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji – wniosek w formacie PDF
opłata skarbowa:
– kwota: 17,00zł
– tytuł: opłata skarbowa za zaświadczenie o rewitalizacji
– nr konta: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020