02.11.2018

Aktualizacja GPR – nabór kart projektów rewitalizacyjnych

W związku z przystąpieniem do zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” od 6 do 20 listopada 2018 roku trwa nabór kart projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  Zgłoszenia nowego przedsięwzięcia, a także zmiany lub usunięcia zadania znajdującego się w obowiązującym GPR można dokonać poprzez formularz dostępny online. Link do ankiety dostępny jest poprzez kliknięcie w baner znajdujący się poniżej. Przed wysłaniem wypełnionego formularza należy go również wydrukować, a następnie podpisaną, papierową wersję dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim. Regulamin naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0050.185.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31.10.2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Baner będący linkiem do formularza online