Rachunki bankowe Urzędu Miasta

KONTA BANKOWE

Wykaz rachunków bankowych
Urzędu Miasta Oświęcim

 

Opłaty za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, odpady komunalne należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazanie w decyzji, blankiecie wpłaty, piśmie informującym.

 

Numer rachunku bankowego: Rodzaj należności:
18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 dzierżawa, wieczyste użytkowanie, opłata skarbowa, opłata dodatkowa za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania, opłata za psa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata adiacencka, bilety opłaty parkingowej: roczny dla mieszkańca strefy płatnego parkowania, duplikat rocznego dla mieszkańca strefy płatnego parkowania, miesięczny ogólnodostępny, miesięczny na prawach wyłączności, opłata dotycząca decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o środowiskowych uwarunkowaniach, opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o rewitalizacji,
47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 wadia do przetargu, zabezpieczenie wykonania umowy

 

Jednocześnie informujemy, że opłaty na rachunki Miasta Oświęcim można regulować także gotówkowo bez prowizji w kasie Banku Spółdzielczego w Zatorze Oddział w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 3.

Z dniem 01.01.2019 r. kasa w Urzędzie Miasta zostaje zamknięta.