Współorganizacja imprez

3 kwietnia 2024 r. Prezydent Miasta Oświęcim wydał nowe zarządzenie w sprawie współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz innych przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim. Tym samym poprzednie zarządzenie traci moc obowiązującą.

Na mocy tego dokumentu stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz miejskie instytucje kultury mogą wnioskować o współorganizację imprezy sportowej, kulturalnej oraz innych przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim.

Na realizację przedsięwzięcia organizacja może wnioskować o środki finansowe z budżetu miasta w wysokości do 4.000,00 zł, które mogą być przeznaczone na zakup nagród, upominków rzeczowych, transport, poligrafię, wynajem obiektów sportowych,  pomieszczeń lub sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

Wnioski o współorganizację imprezy organizacje pozarządowe mogą składać na minimum 30 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Są one oceniane przez Zespół składający się z pracowników Wydziału Promocji Miasta, a następnie Prezydent Miasta podejmuje decyzję o współorganizacji i kwocie na nią przeznaczonej.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie

Wniosek

Wskazówki

Sprawozdanie

Wzór protokołu przekazania nagród

Pliki graficzne do pobrania: 

Herb miasta 

Logo miasta – pionowo

Logo miasta – poziomo

Logo – Oświęcim tu się dzieje

Funpage promujący wydarzenia tutaj  https://www.facebook.com/OswiecimTuSieDzieje