Jednostki Miejskie

Wykaz stron internetowych jednostek organizacyjnych Miasta Oświęcim
z naborami pracowników i zamówieniami publicznymi.

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego
GALERIA KSIĄŻKI
e-mail: mbp@mbp-oswiecim.pl

32-600 Oświęcim, ul. Nojego 2B

 +48 (33) 847 98 00,  (33) 843 01 65

Serwis internetowy (WWW) |BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

Muzeum Zamek w Oświęcimiu 

e-mail: muzeum@muzeum-zamek.pl

32-600 Oświęcim, ul.Zamkowa 1
+48 (33) 8424427

Serwis internetowy (WWW)|BIP – zamówienia publiczne

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul.Słowackiego 1a
+48 (33) 8424535

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
e-mail: biuro@mosir.oswiecim.pl

32-600 Oświęcim, ul.Legionów 15
+48 (33) 8434339

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników| zamówienia publiczne

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
e-mail: mops.biuro@oswiecim.biz

32-600 Oświęcim, ul.Jana II Sobieskiego 15b
+48 (33) 8479000

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników| zamówienia publiczne

 

 

Oświęcimskie Centrum Kultury
e-mail: ock@ock.org.pl

32-600 Oświęcim, ul.Śniadeckiego 24
+48 (33) 8425782

Serwis internetowy (WWW) | BIP | zamówienia publiczne

 

 

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
e-mail: ddp.oswiecim@vp.pl

32-600 Oświęcim, ul.Czecha 8
+48 (33) 8411781

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul.Bema 12
+48 (33) 8424051

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
e-mail: sekretariat@zlaoswiecim.pl

32-600 Oświęcim, ul.Garbarska 1
+48 (33) 8444295

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | nabory pracowników| zamówienia publiczne

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Klementyny Tańskiej – Hoffmanowej

e-mail: mg3@eduoswiecim.pl

Oświęcim, ul.Krasickiego 16
+48(33)8423122

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi
e-mail: sp1oswiecim@interia.pl

Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 12
+48(33)8425468

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego
e-mail: SP4_oswiecim@poczta.onet.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 26
+48(33)8422124

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Ofiar Oświęcimia
e-mail: sekretariat@sp5oswiecim.info

Oświęcim, ul. Kalicińskiego 5
+48(33)8430551

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju
e-mail: sp9@eduoswiecim.pl

Oświęcim, ul. Budowlanych 68
+48(33)8423123

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 


Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika
e-mail: sp11@eduoswiecim.pl

Oświęcim, ul. Słowackiego 2A
+48(33)8445691

Serwis internetowy (WWW) | BIP | zamówienia publiczne

 

 

Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu

e-mail: sekretariatsp8@eduoswiecim.pl

Oświęcim, ul. Słowackiego 41
+48(33)8423954

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im. Łukasza Górnickiego

e-mail: mg2@op.pl

Oświęcim, ul. Olszewskiego 2A
+48(33)8422386

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zofii Kossak

e-mail: sp7sekretariat@eduoswiecim.pl

Oświęcim, ul. Wyzwolenia 3
+48(33)8432563

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

Miejskie Przedszkole nr 7
e-mail: miejskieprzedszkole7@interia.eu

Oświęcim, ul. Słowackiego 8
+48(33)8422369

Serwis internetowy (WWW) | BIP | zamówienia publiczne| nabory pracowników

 

Miejskie Przedszkole nr 14
e-mail: mp14@eduoswiecim.pl

Oświęcim, ul.Broniewskiego 12
+48(33)8423725

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

Miejskie Przedszkole nr 15
e-mail: mp15@eduoswiecim.pl

Oświęcim, ul. Budowlanych 43
+48(33)8424635

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

Miejskie Przedszkole nr 16
e-mail: mp16@eduoswiecim.pl

Oświęcim, ul. Pilata 1
+48(33)8423431

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

Miejskie Przedszkole nr 17
e-mail: mp17oswiecim@interia.pl

Oświęcim, ul. Orłowskiego 102
+48(33)8431102

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne

 

Miejskie Przedszkole nr 18
e-mail: mp18oswiecim@gmail.com

Oświęcim, ul. Nideckiego 24
+48(33)8430823

Serwis internetowy (WWW) | BIP | nabory pracowników | zamówienia publiczne