Oświęcimska Karta Rodziny

Program „Oświęcimska Karta Rodziny” został wprowadzony w mieście Oświęcim na podstawie uchwały Nr XL/746/13 (ze zmianami) Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Program, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 r., ma na celu promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku oraz tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodzin wielodzietnych. Rodziny, z co najmniej trójką dzieci, mogą korzystać ze zniżek w miejskich instytucjach kultury i sportu oraz ze zniżek oferowanych przez Partnerów, którzy zadeklarowali wolę współpracy z Miastem Oświęcim w zakresie realizacji Programu.
Za rodzinę wielodzietną uznaje się rodziców, lub jednego z rodziców lub rodzinę zastępczą, która wychowuje troje lub więcej dzieci do 18 roku życia lub jeśli studiują to do 25 roku życia,                   w przypadku dzieci niepełnosprawnych nie ma ograniczeń wiekowych.

Zniżki w miejskich instytucjach:

1. Oświęcimskie Centrum Kultury – w wysokości 50% ceny biletu na seans filmowy w kinie „Nasze Kino” i bezpłatne uczestnictwo trzeciego i następnego dziecka w zajęciach stałych prowadzonych w OCK.

2. Muzeum Zamek – bezpłatny wstęp na wieżę zamkową w przypadku zakupienia rodzinnego biletu wstępu do Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

a) w wysokości 30% ceny biletu wstępu i karnetów na kąpiel ogólnodostępną na pływalni,
b) w wysokości 30% ceny biletu wstępu i karnetów na ślizgawki organizowane w Hali Lodowej oraz zniżki w wysokości 50% ceny za wypożyczenie oraz ostrzenie łyżew.