Oświęcim. Zaparkuj i zapłać aplikacją w smartfonie!

Pod koniec czerwca uruchomiony został kolejny system mobilnych płatności w strefie płatnego parkowania. ePARK umożliwia opłacenie postoju w wygodny i szybki sposób. Wystarczy kilka kliknięć, by rozpocząć lub przedłużyć parkowanie. Rejestracja w aplikacji to nic skomplikowanego. Wystarczy podać swój adres e-mail i nr rejestracyjny pojazdu.

Więcej

Struktura Urzędu Miasta

Wykaz wszystkich pracowników Urzędu Miasta Oświęcim z podziałem na wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy. Dodatkowo w tym dziale znaleźć można dane kontaktowe oraz zakresy działań.

Więcej
 
 

Współpraca z NGO

Miasto Oświęcim współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 j.t.) w obszarze zgodnym z zadaniami własnymi gminy Miasto Oświęcim wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

Więcej

Urząd miasta

Więcej
 

Kalendarz

04
2024