Komunikacja Miejska

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu pn. “Plan równoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Miast Oświęcim”

 

Organizatorem komunikacji miejskiej na terenie miasta Oświęcim oraz gmin, które przekazały w drodze porozumienia zadanie związane z organizowaniem lokalnego transportu zbiorowego jest Prezydent Miasta Oświęcim.

Operatorem świadczącym usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zwanego „komunikacją miejską” jest Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu (MZK).

Obszar sieci MZK Oświęcim: miasto Oświęcim oraz Gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna w zakresie obsługi miejscowości Wola.

1. Mpay

http://mzk.oswiecim.pl/pl/informacje/aktualnosci/163-bilety-mzk-o%C5%9Bwi%C4%99cim-za-z%C5%82ot%C3%B3wk%C4%99-i-w-kom%C3%B3rce.html

2.Rozkład Kiedy przyjedzie

http://oswiecim.kiedyprzyjedzie.pl/#/

http://rozkladjazdy.mzk.oswiecim.pl/

Akty prawne:

1. Tekst jednolity uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.

2. Uchwała Nr XXXV/691/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.

3. Uchwała Nr XXXVI/387/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalania opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

4. Uchwała Nr XL/427/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu.

5. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

6. Regulamin usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.

7. Sprawozdania zbiorcze z realizacji usług komunikacji miejskiej