Komunikacja Miejska

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej

 

Organizatorem komunikacji miejskiej na terenie miasta Oświęcim oraz gmin, które przekazały w drodze porozumienia zadanie związane z organizowaniem lokalnego transportu zbiorowego jest Prezydent Miasta Oświęcim.

Operatorem świadczącym usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zwanego „komunikacją miejską” jest Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu (MZK).

Obszar sieci MZK Oświęcim: miasto Oświęcim oraz Gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna w zakresie obsługi miejscowości Wola.

1. Mpay

http://mzk.oswiecim.pl/pl/informacje/aktualnosci/163-bilety-mzk-o%C5%9Bwi%C4%99cim-za-z%C5%82ot%C3%B3wk%C4%99-i-w-kom%C3%B3rce.html

2.Rozkład Kiedy przyjedzie

http://oswiecim.kiedyprzyjedzie.pl/#/

 

Akty prawne:

1. Tekst jednolity uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.

2. Uchwała Nr XXXV/691/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.

3. Uchwała Nr XXXVI/387/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalania opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

4. Uchwała Nr XL/427/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu.

5. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

6. Regulamin usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.

7. Sprawozdania zbiorcze z realizacji usług komunikacji miejskiej