Gospodarka odpadami komunalnymi

Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia i firmom działającym w mieście o terminach opłat za odbiór odpadów komunalnych:

za I kwartał do 15 kwietnia.
za II kwartał do 15 lipca.
za III kwartał do 15 października.
za IV kwartał do 15 grudnia. 

Na terenie Miasta Oświęcim został wprowadzony obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na  której zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 32,00 zł miesięcznie za osobę. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 5 zł miesięcznie za osobę. Właściciele nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty 5 zł za nieruchomość miesięcznie.

 

 

 
 
ELEKTRONICZNE FORMULARZE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
do wypełnienia na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.


 

Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj. Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż formularz podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Poniżej (jako załączniki do tej informacji) znajdują się również deklaracje w postaci plików PDF, do wydrukowania i wypełnienia w wersji papierowej.

 

 

Rejestr
Rejestr
Uchwały
Uchwały
Deklaracje
Deklaracje
PSZOK
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Informacje o przetargach
Informacje o przetargach
Informacje ogólne
Informacje ogólne
Harmonogram odbiorów
Harmonogram odbiorów
Rejestr aptek zbierających leki
Rejestr aptek zbierających leki
Materiały edukacyjne
Materiały edukacyjne
RIPOK
RIPOK
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Poziomy odzysku i recyklingu
Poziomy odzysku i recyklingu
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefon na numer +48 (33) 8429130 lub e-mail na adres sylwia.stachura@um.oswiecim.pl