SMOK w Oświęcimiu

Po raz kolejny w naszym mieście przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi  w Oświęcimiu działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Celem projektu jest upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia prowadzone w szkołach na terenie całej Polski.
Powstanie takiego ośrodka sportu w Oświęcimiu jest wynikiem udziału szkoły w konkursie ogłoszonym przez Polski Związek Koszykówki w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Pozytywny wynik udziału w konkursie był możliwy dzięki złożeniu do PZKosz wniosku uzgodnionego z  Prezydentem Miasta Oświęcim. Głównym zadaniem zajęć uruchomionych w oświęcimskiej podstawówce, jest przygotowanie ogólnorozwojowe i sprawnościowe dzieci poprzez naukę i doskonalenie umiejętności gry w koszykówkę.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będących w dyspozycji Polskiego Związku Koszykówki, dzięki temu zajęcia są bezpłatne.

Na tę chwilę oferta oświęcimskiego ośrodka kierowana jest do chłopców z klas IV, V i VI.  Od września 2019 będą również prowadzone zajęcia dla chłopców z klas I-III.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod nr tel. 505 278 978 – Konrad Drzyżdżyk, 602 690 568 – Wojciech Porębski. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z prowadzącymi program.