Środki zewnętrzne

 

 • Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029 – więcej
 • Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – więcej
 • Dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – więcej – więcej  – wiecej
 • Małopolska tarcza antykryzysowa pakiet edukacyjny cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – więcej
 • Tablice informacji pasażerskiej – więcej
 • Park Pokoju – więcej
 • Most dla pieszych – więcej
 • Park Pojednania Narodów – więcej
 • Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług – więcej
 • Poprawa jakości komunikacji miejskiej w Oświęcimiu – nowe autobusy dla MZK – więcej
 • Dom Kultury Zasole – więcej
 • Tunele pod Wzgórzem Zamkowym – więcej 
 • Park&Ride – więcej
 • Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim – więcej 
 • Projekt grantowy – „Cyfrowa Gmina” – więcej
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – więcej
 • Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – więcej
 • Nowe targowisko – więcej
 • Strefa dla biznesu – więcej
 • E-urząd w Oświęcimiu – więcej
 • Przebudowa hotelu olimpijskiego – więcej
 • Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)  – więcej
 • Nowa kanalizacja w Dworach – więcej 
 • Nowe spojrzenie na bibliotekę – budowa Galerii Książki – więcej
 • Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu – nowe autobusy dla MZK – więcej
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych – więcej  
 • Małopolski Tele -Anioł – Oświęcim. Małopolski Tele-Anioł. Jak trafić pod jego skrzydła?
 • Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + -więcej
 • Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 -więcej
 • Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu za 2016 r – więcej
 • Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 -więcej
 • Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu za 2017 -więcej
 • Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 -więcej
 • Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 -więcej
 • Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu za 2018 -więcej
 • Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 -więcej
 • Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 -więcej-więcej
 • Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu za 2019 -więcej
 • Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych -więcej
 • Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych za 2020 r -więcej
 • Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych za 2022 r -więcej
 • Dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych za 2023 r -więcej
 • Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu za 2020 -więcej
 • Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu za 2023 -więcej
 • Informacja o otrzymaniu dotacji na działalność MOPS w Oświęcimiu za 2024 – więcej
 • Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 -więcej   -więcej  -więcej   -więcej  -więcej  -więcej-więcej  -węcejwięcej -więcej
 • Dofinansowanie dla DDP Program 75+2020 – więcej
 • Dofinansowanie dla DDP Program 75+2021 – więcej
 • Dofinansowanie dla DDP Program 75+2022 – więcej
 • Dofinansowanie dla DDP Program 75+2023  – więcej
 • Asystent rodziny na rok 2021 – więcej
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – więcej– więcej
 • Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym MOPS w Oświęcimiu 2022 – więcej -aneks -więcej więcej
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3-więcej