24.02.2022

Grojekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Miasto Oświęcim realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

W ramach projektu Miasto zakupi urządzenie sieciowe i osprzęt sieciowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie zapewniające zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Oprogramowanie obejmie kontrolę dostępu do różnych typów zasobów. W ramach projektu wykonana zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu – w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, nie później jednak niż do 30.09.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000 zł