Most dla pieszych

logo funduszy europejskich, logo Małopolski, flaga RP, flaga UE

 

Nazwa projektu:
„Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Beneficjent:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
11 marca 2019 r.

Całkowita wartość projektu:
23.126.666,88 PLN

Kwota dofinansowania:
5.999.999,99 PLN

Okres realizacji:
2019-2021

Charakterystyka i cel projektu:
Przedmiotem inwestycji jest budowa unikatowego mostu dla pieszych na rzece Sole wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury. Kładka dla pieszych połączy dwa brzegi rzeki Soły, co przyczyni się do przeprowadzenia ruchu pieszego w kierunku terenów parkowo-rekreacyjnych oraz Centrum Miasta. W ramach projektu zostanie wybudowany most o długości 283,23-286,09 metrów. Konstrukcja mostu będzie podzielona na 3 części.
Głównym celem projektu jest rozwój oferty turystycznej miasta. Budowa mostu dla pieszych w istotny sposób przyczyni się do dywersyfikacji ruchu turystycznego w mieście. Będzie on nowoczesnym łącznikiem między tragiczną historią byłego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau, a zabytkami miasta, instytucjami kultury oraz terenami parkowo-rekreacyjnymi.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania i wykorzystania uzyskanego dofinansowania, w dniu 18.11.2019 r. Miasto za porozumieniem stron rozwiązało umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WM.