Honorowi Obywatele Miasta

W celu szczególnego wyróżnienia osób zasłużonych dla miasta, rada miejska specjalną uchwałą nadaje tytuł “honorowego obywatela”.
Do ksiąg miejskich Oświęcimia tytuł ten został wpisany po raz pierwszy w połowie XIX w., jako “prawo honorowego mieszczaństwa”. Pierwszy tytuł otrzymał od władz miasta Oświęcimia w październiku 1866r. c.k. podpułkownik Aleksander hr. Kalnoky, za obronę miasta przed wojskiem pruskim w dniu 27 czerwca 1866 r.
 1. Aleksander hr. Kalnoky – r.c.k. podpułkownik (październik 1866)
 2. Wilhelm Eichler – Dyrektor Kolei Północnej (5 lipca 1868 r.)
 3. Henryk Thieberg – Radny m. Oświęcimia (22 maja 1870 r.)
 4. Agenor Gołuchowski – C.K. Namiestnik Galicji (2 maja 1877 r.)
 5. Józef Grychowski – Inż., naczelnik kolei północnej cesarza Ferdynanda (2 maja 1877 r.)
 6. dr Maciej Kwieciński – brak danych osobowych (28 października 1885 r.)
 7. ks. prałat Andrzej Knycz – Proboszcz oświęcimski (8 listpada 1895 r.)
 8. dr Ludwik Gąsiorowski – Adwokat Krajowy w Oświęcimiu (10 lutego 1904 r.)
 9. dr Antoni Ślosarczyk – Lekarz, radny m. Oświęcimia (11 stycznia 1911 r.)
 10. mgr Roman Mayzel – mgr farmacji, w latach 1909 – 1935 burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej m. Oświęcimia (3 września 1924 r.)
 11. dr Stanisław Łazarski – Prezes Bialskiej Rady Powiatowej (9 grudnia 1925 r.)
 12. Adam Stefan książę Sapieha – Metropolita krakowski (1929 r.)
 13. ks. kanonik mgr Jan Skarbek – Proboszcz oświęcimski, radny m. Oświęcimia (20 czerwca 1934)
 14. pułkownik F.D. Bolbat – jeden z dowódców oddziału Armii Czerwonej (21 stycznia 1966r.)
 15. mgr inż. Jerzy Olszewski – w latach 1956 – 1964 Dyrektor Naczelny ZChO, poseł ziemi oświęcimskiej (26 maja 1971 r.)
 16. Jan Stanek – długoletni radny m. Oświęcimia, autor książki “Z dziejów ziemi oświęcimskiej” (10 sierpnia 1983 r.)
 17. Krzysztof Borzędowski – kompozytor, w latach 1953 – 1955 w ramach Klubu Fabrycznego ZChO prowadził zespół pieśni i tańca ziemi żywieckiej (19 sierpnia 1983 r.)
 18. Georg Festl – obywatel niemiecki, organizator pomocy dla Szpitala Miejskiego w Oświęcimiu z ramienia zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Vierzehnheiligen (25 sierpnia 1993 r.) – Uznanie zasług położonych w rozbudowę szpitala miejskiego im. Jerzego Gromkowskiego w Oświęcimiu oraz w niesieniu pomocy ludziom chorym.
 19. ks. biskup Kazimierz Górny – były proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, a następnie parafii św. Maksymiliana, Męczennika, obecnie biskup diecezji rzeszowskiej. – w uznaniu działalności charytatywnej i humanitarnej oraz szczególnych osiągnięć duszpasterskich o szerokim znaczeniu dla moralnych i etycznych wartosci życia społecznego w naszym mieście.
 20. dr inż. Jan Babiarz – W latach 1982 – 1994 Naczelny Dyrektor ZChO, od grudnia 1994 Prezes Zarządu Dyrektor Generalny ZChO SA w Oświęcimiu (30 października 1995r.) – w uznaniu szczególnych zasług dla dobra i rozwoju naszego miasta i poprawy warunków życia jego mieszkańców.
 21. mgr Elżbieta Skalińska-Dindorf – historyk, adiunkt naukowo-badawczy, w latach 1959 – 1994 Kierownik Archiwum Państwowego w Oświęcimiu (30 października 1995r.) – w uznaniu za szczególne zasługi dla tworzenia poczucia tożsamości lokalnej, budowania więzi społecznej wśród mieszkańców naszego miasta oraz budowania świadomości historycznej poprzez popularyzowanie historii Oświęcimia i kulturyzowanie tradycji miasta.
 22. mgr inż. Adam Szeliga – inż. energetyk, jeden z pierwszych pracowników ZCHO, był m.in. generalnym projektantem energetyki w zakładzie projektowym ZCHO (29 grudnia 1999 r.) – w uznaniu  szczególnych zasług dla dobra naszego miasta oraz edukacji i wychowania młodego pokolenia.
 23. Henryk Lehnert – filmowiec amator, zdobywca wielu prestiżowych nagród – w uznaniu szczególnych zasług dla dobra rozwoju i promocji w kraju i za granicą naszego miasta oraz edukacji młodego pokolenia.
 24. August Kowalczyk – były więzień obozu KL Auschwitz-Birkenau, aktor filmowy, – za budowanie wizerunku miasta, które jako świadek tragedii Kl Auschwitz-Birkenau ma moralne prawo być  dla ludzi miejscem dialogu, zrozumienia pojednania i przebaczenia.
 25. Józef Szajna – scenograf, reżyser teatralny, autor scenariuszy, teoretyk teatru, malarz, grafik, były więzień obozu KL Auschwitz-Birkenau. – za budowanie wizerunku miasta, które jako świadek tragedii Kl Auschwitz-Birkenau ma moralne prawo być  dla ludzi miejscem dialogu, zrozumienia pojednania i przebaczenia za dawanie świadectwa prawdzie za działalność na rzecz pokoju  oraz podjęcie inicjatywy wzniesienia w Oświęcimiu Kopca Pamięci i Pojednania, który może połączyć ludzi dobrej woli wokół wspólnego dzieła, może stać się symbolem pojednania i pamięci, która nie zaniknie.
 26. Paweł Korzeniowski – wielokrotny rekordzista i mistrz Polski, mistrz świata, mistrz Europy, olimpijczyk (Ateny 2004), Wychowanek klubu pływackiego Unia Oświęcim. – za promowanie i popularyzację miasta Oświęcim w kraju i na świecie
 27. Andrzej Chlewicki wieloletni aktywny działacz “Solidarności”, organizator opozycyjnych spotkań podczas stanu wojennego w Oświęcimiu – za aktywną działalność w czasie stanu wojenego w Oświęcimiu organizowanie opozycyjnych spotkań, pomoc więzionym i ich rodziną organizowanie biblioteki wydawnictw drugiego obiegu.
 28. ks. kan. Stanisław Górny – budowniczy i wieloletni proboszcz kościoła św. Maksymiliana w Oświęcimiu. – za niesienie bezinteresownej pomocy więzniom w czasie stanu wojenego i ich rodzinom oraz ogromne zaangażowanie przy budowie kościoła p.w. M. Kolbego w Oświęcimiu.
 29. J. E. Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej – za posługę duszpasterską, w której miasto Oświęcim zawsze zajmuje wyjątkowe miejsce, jako miejsce męczęńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, setek tysięcy Żydów, Polaków, Cyganów, jeńców sowieckich oraz obywateli innych narodowości, za prowadzenie od wielu lat modlitw i przez odprawienie liturgi w intencji niezliczonych ofiar Auschwitz-Birkenau, za dążenie do zbliżenia ludzi różnych kultur wyznań i języków; za dążenie do proklamowania 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci.
 30. Jan Knycz (nadanie uchwałą Nr LXXI/805/10 z dnia 25.08.2010 r.) – za aktywną pracę na rzecz miasta Oświęcim na niwie samorządowej każdego szczebla; żywe zainteresowanie jego problemami oraz za wszechstronną działalność na rzecz rozwoju Oświęcimia.
 31. Ksiądz Salezjanin dr Robert Bieleń (nadanie uchwałą Nr LXXI/806/10 z dnia 25.08.2010 r.) – w uznaniu  pracy duszpasterskiej, podejmowanych działań współpracy w wieloma ludźmi, organizacjami, jednostkami samorządowymi i rządowymi na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim i okolic, a w szczególności za aktywność środowiskową wśród dzieci i młodżieży.
 32. Rtm. Witold Pilecki  (nadanie uchwałą Nr LXXI/807/10 z dnia 25.08.2010 r.) – w roku 2010 będącym rokiem Rtm. W. Pileckiego, w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i bezgranicznego oddania sprawom Ojczyzny.
 33. Zofia Posmysz (nadanie uchwałą XL/740/13 z dnia 28.08.2013 r.) za propagowanie idei Oświęcimia – Miasta Pokoju poprzez działalność na rzecz pojednania narodów oraz wieloletnią współpracę z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
 34.  Joanna Papuzińska-Beksiak ( nadanie uchwałą LIII/1045/14 Rady Miasta Oświęcimz dnia 25 czerwca 2014 r. ) za propagowanie idei Oświęcimia – Miasta Pokoju poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz wieloletnią współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu.