Honorowi Obywatele Miasta

W celu szczególnego wyróżnienia osób zasłużonych dla miasta, rada miejska specjalną uchwałą nadaje tytuł „honorowego obywatela”.
Do ksiąg miejskich Oświęcimia tytuł ten został wpisany po raz pierwszy w połowie XIX w., jako „prawo honorowego mieszczaństwa”. Pierwszy tytuł otrzymał od władz miasta Oświęcimia w październiku 1866r. c.k. podpułkownik Aleksander hr. Kalnoky, za obronę miasta przed wojskiem pruskim w dniu 27 czerwca 1866 r.
  1. Aleksander hr. Kalnoky – r.c.k. podpułkownik (październik 1866)
  2. Wilhelm Eichler – Dyrektor Kolei Północnej (5 lipca 1868 r.)
  3. Henryk Thieberg – Radny m. Oświęcimia (22 maja 1870 r.)
  4. Agenor Gołuchowski – C.K. Namiestnik Galicji (2 maja 1877 r.)
  5. Józef Grychowski – Inż., naczelnik kolei północnej cesarza Ferdynanda (2 maja 1877 r.)
  6. dr Maciej Kwieciński – brak danych osobowych (28 października 1885 r.)
  7. ks. prałat Andrzej Knycz – Proboszcz oświęcimski (8 listpada 1895 r.)
  8. dr Ludwik Gąsiorowski – Adwokat Krajowy w Oświęcimiu (10 lutego 1904 r.)
  9. dr Antoni Ślosarczyk – Lekarz, radny m. Oświęcimia (11 stycznia 1911 r.)
  10. mgr Roman Mayzel – mgr farmacji, w latach 1909 – 1935 burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej m. Oświęcimia (3 września 1924 r.)
  11. dr Stanisław Łazarski – Prezes Bialskiej Rady Powiatowej (9 grudnia 1925 r.)
  12. Adam Stefan książę Sapieha – Metropolita krakowski (1929 r.)
  13. ks. kanonik mgr Jan Skarbek – Proboszcz oświęcimski, radny m. Oświęcimia (20 czerwca 1934)
  14. pułkownik F.D. Bolbat – jeden z dowódców oddziału Armii Czerwonej (21 stycznia 1966r.)
  15. mgr inż. Jerzy Olszewski – w latach 1956 – 1964 Dyrektor Naczelny ZChO, poseł ziemi oświęcimskiej (26 maja 1971 r.)
  16. Jan Stanek – długoletni radny m. Oświęcimia, autor książki „Z dziejów ziemi oświęcimskiej” (10 sierpnia 1983 r.)
  17. Krzysztof Borzędowski – kompozytor, w latach 1953 – 1955 w ramach Klubu Fabrycznego ZChO prowadził zespół pieśni i tańca ziemi żywieckiej (19 sierpnia 1983 r.)
  18. Georg Festl – obywatel niemiecki, organizator pomocy dla Szpitala Miejskiego w Oświęcimiu z ramienia zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Vierzehnheiligen (25 sierpnia 1993 r.) – Uznanie zasług położonych w rozbudowę szpitala miejskiego im. Jerzego Gromkowskiego w Oświęcimiu oraz w niesieniu pomocy ludziom chorym.
  19. ks. biskup Kazimierz Górny – były proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, a następnie parafii św. Maksymiliana, Męczennika, obecnie biskup diecezji rzeszowskiej. – w uznaniu działalności charytatywnej i humanitarnej oraz szczególnych osiągnięć duszpasterskich o szerokim znaczeniu dla moralnych i etycznych wartosci życia społecznego w naszym mieście.
  20. dr inż. Jan Babiarz – W latach 1982 – 1994 Naczelny Dyrektor ZChO, od grudnia 1994 Prezes Zarządu Dyrektor Generalny ZChO SA w Oświęcimiu (30 października 1995r.) – w uznaniu szczególnych zasług dla dobra i rozwoju naszego miasta i poprawy warunków życia jego mieszkańców.
  21. mgr Elżbieta Skalińska-Dindorf – historyk, adiunkt naukowo-badawczy, w latach 1959 – 1994 Kierownik Archiwum Państwowego w Oświęcimiu (30 października 1995r.) – w uznaniu za szczególne zasługi dla tworzenia poczucia tożsamości lokalnej, budowania więzi społecznej wśród mieszkańców naszego miasta oraz budowania świadomości historycznej poprzez popularyzowanie historii Oświęcimia i kulturyzowanie tradycji miasta.
  22. mgr inż. Adam Szeliga – inż. energetyk, jeden z pierwszych pracowników ZCHO, był m.in. generalnym projektantem energetyki w zakładzie projektowym ZCHO (29 grudnia 1999 r.) – w uznaniu  szczególnych zasług dla dobra naszego miasta oraz edukacji i wychowania młodego pokolenia.
  23. Henryk Lehnert – filmowiec amator, zdobywca wielu prestiżowych nagród – w uznaniu szczególnych zasług dla dobra rozwoju i promocji w kraju i za granicą naszego miasta oraz edukacji młodego pokolenia.
  24. August Kowalczyk – były więzień obozu KL Auschwitz-Birkenau, aktor filmowy, – za budowanie wizerunku miasta, które jako świadek tragedii Kl Auschwitz-Birkenau ma moralne prawo być  dla ludzi miejscem dialogu, zrozumienia pojednania i przebaczenia.
  25. Józef Szajna – scenograf, reżyser teatralny, autor scenariuszy, teoretyk teatru, malarz, grafik, były więzień obozu KL Auschwitz-Birkenau. – za budowanie wizerunku miasta, które jako świadek tragedii Kl Auschwitz-Birkenau ma moralne prawo być  dla ludzi miejscem dialogu, zrozumienia pojednania i przebaczenia za dawanie świadectwa prawdzie za działalność na rzecz pokoju  oraz podjęcie inicjatywy wzniesienia w Oświęcimiu Kopca Pamięci i Pojednania, który może połączyć ludzi dobrej woli wokół wspólnego dzieła, może stać się symbolem pojednania i pamięci, która nie zaniknie.
  26. Paweł Korzeniowski – wielokrotny rekordzista i mistrz Polski, mistrz świata, mistrz Europy, olimpijczyk (Ateny 2004), Wychowanek klubu pływackiego Unia Oświęcim. – za promowanie i popularyzację miasta Oświęcim w kraju i na świecie
  27. Andrzej Chlewicki wieloletni aktywny działacz „Solidarności”, organizator opozycyjnych spotkań podczas stanu wojennego w Oświęcimiu – za aktywną działalność w czasie stanu wojenego w Oświęcimiu organizowanie opozycyjnych spotkań, pomoc więzionym i ich rodziną organizowanie biblioteki wydawnictw drugiego obiegu.
  28. ks. kan. Stanisław Górny – budowniczy i wieloletni proboszcz kościoła św. Maksymiliana w Oświęcimiu. – za niesienie bezinteresownej pomocy więzniom w czasie stanu wojenego i ich rodzinom oraz ogromne zaangażowanie przy budowie kościoła p.w. M. Kolbego w Oświęcimiu.
  29. Jan Knycz (nadanie uchwałą Nr LXXI/805/10 z dnia 25.08.2010 r.) – za aktywną pracę na rzecz miasta Oświęcim na niwie samorządowej każdego szczebla; żywe zainteresowanie jego problemami oraz za wszechstronną działalność na rzecz rozwoju Oświęcimia.
  30. Ksiądz Salezjanin dr Robert Bieleń (nadanie uchwałą Nr LXXI/806/10 z dnia 25.08.2010 r.) – w uznaniu  pracy duszpasterskiej, podejmowanych działań współpracy w wieloma ludźmi, organizacjami, jednostkami samorządowymi i rządowymi na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim i okolic, a w szczególności za aktywność środowiskową wśród dzieci i młodżieży.
  31. Rtm. Witold Pilecki  (nadanie uchwałą Nr LXXI/807/10 z dnia 25.08.2010 r.) – w roku 2010 będącym rokiem Rtm. W. Pileckiego, w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i bezgranicznego oddania sprawom Ojczyzny.
  32. Zofia Posmysz (nadanie uchwałą XL/740/13 z dnia 28.08.2013 r.) za propagowanie idei Oświęcimia – Miasta Pokoju poprzez działalność na rzecz pojednania narodów oraz wieloletnią współpracę z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
  33.  Joanna Papuzińska-Beksiak ( nadanie uchwałą LIII/1045/14 Rady Miasta Oświęcimz dnia 25 czerwca 2014 r. ) za propagowanie idei Oświęcimia – Miasta Pokoju poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz wieloletnią współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu.