Poprawa jakości komunikacji miejskiej w Oświęcimiu – nowe autobusy dla MZK

TRANSPORT MIEJSKI W OŚWIĘCIMIU

Tytuł projektu:

Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów

Nazwa beneficjenta:

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie:

4.5. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

Poddziałanie:

4.5.2. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR

Dziedzina:

transport

Wartość projektu:

25 953 000.00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

17 935 000.00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

13 grudnia 2017 r.

Charakterystyka projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup nowego taboru autobusowego w ilości 20 sztuk, przystosowanego do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażonego między innymi w biletomaty, ładowarki urządzeń mobilnych, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, bezprzewodowy internet, głosową i wizyjną informację pasażerską oraz doposażenie posiadanych autobusów w urządzenia informacji pasażerskiej. Projekt dotyczy również organizacji i koordynacji, w tym uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.