07.03.2019

AKTUALIZACJA GPR – KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniach od 14 marca do 8 kwietnia 2019 roku trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025.

Przewidziano następujące formy prowadzenia konsultacji:

  1. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, za pomocą formularza uwag, który będzie dostępny na stronie internetowej miasta w zakładce „Rewitalizacja” i w Biuletynie Informacji Publicznej lub w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28,
  2. zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28,
  3. ankieta, która będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta w zakładce „Rewitalizacja” lub w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28.

Formularz uwag oraz ankieta będą dostępne od dnia 14 marca br.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7.03.2019 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. konsultacji społecznych
Projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim ws. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025