07.12.2018

Aktualizacja GPR – przedłużenie naboru kart projektów rewitalizacyjnych

Nabór kart projektów rewitalizacyjnych został przedłużony. Prowadzony w ramach procedury zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” nabór kart projektów potrwa do 31 stycznia 2019 roku.  Zgłoszenia nowego przedsięwzięcia, a także zmiany lub usunięcia zadania znajdującego się w obowiązującym GPR można dokonać poprzez formularz dostępny online. Link do ankiety dostępny jest poprzez kliknięcie w baner znajdujący się poniżej. Podczas wysyłania wypełnionego formularza należy go również wydrukować, a następnie podpisaną, papierową wersję dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim. Regulamin naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0050.185.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31.10.2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Baner będący linkiem do formularza online