14.03.2019

Konsultacje społeczne ws. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025, które będą trwały w dniach od 14 marca do 8 kwietnia 2019 roku.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji na temat projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego miasta i mogą w nich brać udział wszyscy mieszkańcy miasta Oświęcim oraz partnerzy społeczni prowadzący działalność na terenie miasta.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  • formularz uwag w wersji elektronicznej oraz w formacie PDF dostępny pod linkiem
    Ponadto formularz można złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Oświęcim lub wysłać na adres mailowy brm@um.oswiecim.pl
  • ankiety elektronicznej, dostępnej pod linkiem
  • zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28.