Wydziały: Wydział Oświaty

Kosowska Ewelina

Stanowisko: Inspektor

E-mail: ewelina.kosowska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: OW

Wydział: Wydział Oświaty

Telefon: +48 33 842 23 68

Faks: +48 33 842 91 99

Adres: ul. Królowej Jadwigi 12a

Erazmus Aleksandra

Stanowisko: Inspektor

E-mail: aleksandra.erazmus@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: OW

Wydział: Wydział Oświaty

Telefon: +48 33 842 25 05

Faks: +48 33 842 91 99

Adres: ul. Królowej Jadwigi 12a

Piekarska Marta

Stanowisko: Inspektor

E-mail: marta.piekarska@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: OW

Wydział: Wydział Oświaty

Telefon: +48 33 842 25 05

Faks: +48 33 842 91 99

Adres: ul. Królowej Jadwigi 12a

Żak-Biesik Sylwia

Stanowisko: Naczelnik

E-mail: sylwia.zak-biesik@um.oswiecim.pl

Wydział skrót: OW

Wydział: Wydział Oświaty

Telefon: +48 33 842 23 68

Faks: + 48 33 842 91 99

Adres: ul. Królowej Jadwigi 12a