Rok Ochrony Zdrowia w Oświęcimiu

Szybko rozwijające się zagrożenie dla zdrowia publicznego, spowodowane przez wirus SARS-CoV-2, wywołało wiele zmian we wszystkich aspektach życia na całym świecie. Dostosowanie się do nowej sytuacji stanowiło – i nadal stanowi – wielkie wyzwanie. Wiele osób żyje w niepewności nie wiedząc do końca jak radzić sobie z codziennością. Wprowadzone ograniczenia i zasady wymusiły na nas wszystkich konieczność zmiany nawyków, formy działania i wzmożone zaangażowanie współtworzenia społeczności lokalnych oraz globalnych. Wydaje się, że ważniejszym niż wcześniej stało się zainteresowanie potrzebami i kontakt z drugim człowiekiem; w ramach związków rodzinnych, społecznych, zawodowych, itp. Hasło „Wspierajmy się!” nabrało teraz wyjątkowego znaczenia.

Dbanie o zdrowie w obliczu takich zmian w codziennym funkcjonowaniu jest niezwykle istotne i nie może zostać zaniedbane ani pominięte. Dlatego też w ramach obchodów Roku Ochrony Zdrowia w Oświęcimiu zaplanowane zostaną działania i akcje promocyjne, które posłużą jego ochronie, pozytywnie wpłyną na samopoczucie i kondycję psycho-fizyczną. Wspólna aktywność pozwoli na pozytywne spojrzenie w przyszłość z nadzieją na powrót do normalności.

Uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie ogłoszenia roku 2021 Rokiem Ochrony Zdrowia w Oświęcimiu dostępna jest tutaj


 

Aktualnie prowadzone są następujące akcje promocyjne włączone do działań w ramach Roku Ochrony Zdrowia: 

Akcja promocyjna zachęcająca do szczepienia się przeciwko COVID-19

Więcej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

 

Akcja promocyjna wpierająca lokalne obiekty gastronomiczne, których działalność w czasie walki z pandemią została znacznie ograniczona.

Więcej: https://oswiecim.pl/wspieramysie/

 

Propozycje czasowe:

#Będzie dobrze – konkurs na hasło antypandemiczne

Chodźcie z nami po zdrowie z kijkami!