09.03.2021

#Będzie dobrze – konkurs na hasło antypandemiczne

Zapraszamy do udziału w konkursie na nowe, nasze, oświęcimskie pozytywne hasło antypandemiczne.  Wierzymy w to że Mieszkańcy Miasta są zdolni do stworzenie twórczego, kreatywnego i promującego pozytywne myślenie hasła. Wiemy i czekamy na Wasze zgłoszenia. Dla najlepszych propozycji przewidujemy nagrody – vouchery do Restauracji Da Graso w Oświęcimiu oraz pakiety gadżetów miejskich.

Pora pozytywnie spojrzeć na świat i zarazić radością innych bo przecież BĘDZIE DOBRZE 🙂

 

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest Miasto Oświęcim

Cel konkursu:
– umożliwienie mieszkańcom Oświęcimia zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych,
– poczucie solidarności w czasie pandemii.
Działanie to jest realizowane w ramach obchodów roku 2021 jako Roku Ochrony Zdrowia w Oświęcimiu

Założenia organizacyjne:
1. Hasła należy przesyłać na adres email: pm@um.oswiecim.pl, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć bezpośrednio na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2. Prosimy pamiętać o podaniu imienia oraz wieku autora.
2. Termin nadsyłania haseł upływa 12 kwietnia br. o godz. 23:30
3. Konkurs ma charakter otwarty, tak więc każdy może wziąć w nim udział.

Założenia techniczne:
Hasło powinno:
– zawierać max 7 słów,
– odnosić się do wzmacniania społecznej komunikacji, zachowania pozytywnych relacji międzyludzkich, nadziei na lepsze jutro,
– wywoływać pozytywne skojarzenia, być łatwo rozpoznawalne i zapamiętywane;
– być czytelne i mieć poprawne brzmienie w języku polskim.
– spełniać następujące kryteria:musi być nigdzie wcześniej niepublikowane, powinno być wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestnika Konkursu, nie naruszać praw osób trzecich oraz być wolne od wad prawnych,
– nie zawierać treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe,

Postanowienia końcowe:
1. Wyłonione drogą niniejszego konkursu hasło stanie się własnością Organizatora konkursu, zostanie wydrukowanie na banerach reklamowych, które zawieszone zostaną w różnych częściach miasta oraz może zostać wykorzystane do innych celów reklamowych.
2. Najlepsze hasła zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Urzędu Miejskiego na Facebooku, wraz z podaniem imienia i wieku zwycięzców.
3. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę:
– pomysł;
– uniwersalność i funkcjonalność.
Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Autorów trzech najlepszych haseł nagrodzimy nagrodami składającymi się z voucherów do Pizzerii Da Grasso w Oświęcimiu https://www.facebook.com/dagrassooswiecim
o wartości 100 zł (2 x po 50 zł) oraz pakiety gadżetów miejskich. gadżetów reklamowych Miasta Oświęcim.

Zapraszamy do zabawy!