Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Oświęcim na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1057) ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu dokumentu (projekt strategii). Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie 35 dni, tj. od dnia 25 listopada do dnia 30 grudnia 2021 roku. Projekt strategii jest zamieszczony poniżej oraz wyłożony do wglądu w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Oświęcim z siedzibą przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim, pokój nr 27-28, tel. 33 842 91 27 lub 33 842 91 28, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi oraz wnioski do projektu strategii można zgłaszać:

Formularz (format .PDF)

Formularz (format .DOC)

Wypełniony formularz można składać:

a. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

b. pocztą na adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim (decyduje data wpływu do Urzędu),

c. za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@um.oswiecim.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta Oświęcim: /yv0o784mko/SkrytkaESP – rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:00, podczas którego będzie można przedstawić swoje uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@um.oswiecim.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 grudnia 2021 r. (wtorek). Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres poczty elektronicznej link do spotkania on-line.

Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana zostanie poprawiona wersja dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030.

Do pobrania:

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

Formularz (format .PDF)

Formularz (format .DOC)

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zarządzenie Nr 0050.154.2021 Prezydenta Miasta Oświęcim

 

Biuletyn Informacji Publicznej