29.04.2021

Weź udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030

Drodzy oświęcimianie,
rozpoczęły się prace nad sporządzeniem strategii rozwoju naszego miasta z perspektywą do roku 2030. Dokument ten będzie określał wizję rozwoju Oświęcimia w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz środowiskowej, kierując zaplanowane działania w taki sposób, aby móc osiągnąć założone cele przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych szans i zasobów, w tym środków unijnych. Ważnym jest, aby opracowana Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 była wynikiem wspólnych prac mieszkańców oraz podmiotów funkcjonujących na obszarze naszego miasta z samorządem lokalnym.

Dlatego zwracamy się do Państwa z pytaniami dot. poznania opinii mieszkańców w postaci ankiety.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej oraz w formacie pdf do pobrania i wydrukowania. Wypełniony formularz w formie papierowej należy zwrócić do Urzędu Miasta Oświęcim, wrzucając do urny w budynku przy ul. Zaborskiej 2. Zachęcamy do wypełniania ankiety w wersji on-line.

Badanie będzie prowadzone w dniach od 8 do 30 kwietnia br.

Zależy nam na uzyskaniu jak największej liczby opinii. Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące.

Grafika informująca o możliwości wzięcia udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim
Kliknij, aby wypełnić ankietę.