Bank Projektów w ramach Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim 2021-2030

AKTUALIZACJA – nabór pomysłów do Banku Projektów w ramach Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 trwał do 31 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Oświęcimia,

trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030. Obecnie przystępujemy do kolejnego etapu prac nad dokumentem, polegającego na zebraniu Państwa pomysłów na projekty, które przyczynią się do rozwoju Oświęcimia.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb, wypełniając formularz online (link) lub składając w formie papierowej (pdf.), poprzez wrzucenie karty do urny w Urzędzie Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2.

Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie celem wykorzystania i ujęcia w nowo tworzonej Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim.

Odnośnik do ankiety

Odnośnik do ankiety w formacie PDF