03.03.2014

1% dla oświęcimskich organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

w związku ze składaniem rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego zachęcamy wszystkich mieszkańców do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz oświęcimskich organizacji pozarządowych. Pełny wykaz podmiotów, na rzecz których można przekazać 1% znajduje się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl)
 

Szanowni Państwo,

w związku ze składaniem rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego zachęcamy wszystkich mieszkańców do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz oświęcimskich organizacji pozarządowych. Pełny wykaz podmiotów, na rzecz których można przekazać 1% znajduje się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl)
 

Organizacje pozarządowe może wesprzeć podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

W celu wsparcia należy wybrać organizację, wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38 wpisując do niej numer KRS organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik może wskazać konkretny cel, na który chce przekazać swój 1 %.