22.09.2014

„10 lat we Wspólnej Europie”

„10 lat we Wspólnej Europie”

– projekt integrujący miasta partnerskie Oświęcimia

 

26-28 września 2014 r.

 

Spotkanie mieszkańców miast Oświęcim, Arezzo i Sambor uświadamiający o sile współpracy społeczeństw w UE.

Doświadczenia wypływające z jubileuszu 10lecia przystąpienia Polski do UE wraz z tymi płynącymi z 5letniej współpracy z Arezzo oraz 11letniej współpracy z Samborem w kontekście kryzysu ukraińskiego, nabierają dodatkowego znaczenia.

W związku z zaistniałą sytuacją należy wzmocnić działania ukierunkowane na integracje krajów wspólnoty europejskiej w celu jej dalszego rozszerzenia.

„10 lat we Wspólnej Europie”

– projekt integrujący miasta partnerskie Oświęcimia

 

26-28 września 2014 r.

 

Spotkanie mieszkańców miast Oświęcim, Arezzo i Sambor uświadamiający o sile współpracy społeczeństw w UE.

Doświadczenia wypływające z jubileuszu 10lecia przystąpienia Polski do UE wraz z tymi płynącymi z 5letniej współpracy z Arezzo oraz 11letniej współpracy z Samborem w kontekście kryzysu ukraińskiego, nabierają dodatkowego znaczenia.

W związku z zaistniałą sytuacją należy wzmocnić działania ukierunkowane na integracje krajów wspólnoty europejskiej w celu jej dalszego rozszerzenia.

Celem projektu jest wzmocnienie kontaktów lokalnych społeczeństw prowadzące do pełnej integracji mieszkańców. Zostanie on zrealizowany poprzez współdziałanie przedstawicieli NGO działających przy wsparciu władz samorządowych. Spotkanie ukierunkowane jest na praktyczne działania, tzn. uczestnicy spotkania mają okazję na żywo zaprezentować bogactwo ich kultury i efekty aktywności oraz przedstawić innym partnerom dobre praktyki współdziałania w UE. Zaproponowane w projekcie formy działania (prezentacja, warsztat, panel, występ, dyskusja) mają uaktywnić uczestników spotkania do wzajemnego poznania i zrozumienia, co w efekcie ma prowadzić do poszanowania inności, tolerancji i ubogacenia różnorodności europejskiej wspólnoty.

Zakłada się, że  uczestnicy projektu poznając różnorodność historii, kultury i zwyczajów kulinarnych dostrzegą również łączące ich podobieństwa. Większość działań  realizowana jest przez wolontariuszy. Jako współautorzy projektu, identyfikują się z ich społecznością, co daje im poczucie odpowiedzialności. Wśród wolontariuszy przeważać będą osoby młode, kształtujące swój światopogląd i nabywające doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w promowaniu idei Zjednoczonej Europy.

Wykorzystany w projekcie dialog międzykulturowy ma prowadzić do pełnego uświadomienia korzyści płynących z integracji krajów UE, jak również wspierać proces transformacji jaka zachodzi we Wschodniej Europie.

 

W ramach realizacji celów projektu zaplanowano:
– prezentacje elementów kultur każdego z krajów przy jednoczesnym eksponowaniu podobieństw jakie je łączą (średniowieczne tradycje rycerskie Włoch i Polski, wspólny przysmak: w Polsce – pierogi, na Ukrainie – wareniki, a we Włoszech – ravioli i tortellini; wspólne elementy muzyczne i taneczne);
– występy artystyczne przedstawicieli wszystkich trzech krajów, aktywnie angażujące społeczności uczestniczących w projekcie (NGO);
– warsztaty – wzajemne poznanie, zrozumienie i nauka charakterystycznych elementów kultury, zwyczajów, zachowań, tradycji poszczególnych regionów Europy;
– panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń z poszczególnych miast i regionów w zakresie promowania integracji, demokracji i współpracy obywateli na różnych płaszczyznach życia społecznego.
Poprzez podsumowanie dotychczasowej współpracy miast Oświęcim, Arezzo i Sambor, uczestnicy projektu docenią budującą wartość różnorodności kulturowej z zachowaniem poszanowania dla odrębności pochodzenia, rasy, religii, statusu społecznego mieszkańców partnerskich miast Europy.
Powyższe działania doprowadzą do umocnienia w świadomości uczestników projektu poczucia odpowiedzialności za ich otoczenie, wartości, kulturę i tradycję własnego kraju,  a przez to do rozwoju Unii Europejskiej w zakresie obywatelskości i wartości infrastrukturalnej.

 

Działania:

1. Konkurs plastyczny "Mój przyjaciel z Europy" – więcej

2. Średniowieczy turniej "Giostra Del Saracino" na wystawie w MBP – więcej

3. II Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych – więcej

4. Jesień Oświęcimska – więcej

 

Zobacz bieżące informacje o działaniach w ramach projektu – tutaj

 

Krótkie sprawozdanie z realizacji projektu: 

 

 

 

O projekcie w mediach:

1. http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=content/%E2%80%9E10-lat-we-wspolnej-europie%E2%80%9D
2. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.260144014109227.1073741833.206764266113869&type=3
3. https://www.facebook.com/events/274695542736934/
4. http://kulturalnypowiat.pl/news/oswiecimska-jesien-miasto-partnerskie-arezzo
5. http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=content/podsumowanie-konkursu-i-debata-europejska
6. http://www.youtube.com/watch?v=Hf3EgG-GSBw&list=UUXWyFShk362SxF-lCF4-6ew
7. http://www.youtube.com/watch?v=-wy98c9SM7Y#t=35
8. http://www.informarezzo.com/permalink/21387.html
9. http://www.giostradelsaracinoarezzo.it/notizia/8/ITA/1/295/arezzo-ad-oswiecim-nel-segno-della-memoria-con-i-colori-degli-sbandieratori#prettyPhoto
10. http://www.comune.anghiari.ar.it/default.asp?options=news&nws_id=168
11. http://www.comune.anghiari.ar.it/upload/files/Europa%20per%20%20i%20cittadini.pdf
12. http://www.comune.arezzo.it/il-comune/direzione-risorse-finanziarie/ufficio-supporto-alla-pianificazione-strategica-e-programmazione-comunitaria/europe-for-citizens/SCHEDAPROGETTO.pdf
13. http://krakow.pl/aktualnosci/138922,33,komunikat,sbandieratorzy_z_arezzo_wystapia_krakowie.html
14. http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=content/goscie-z-arezzo-na-krakowskim-rynku
15. https://www.youtube.com/watch?v=wTmBZ59wiDs
16. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,16724252.html
17. http://m.krakow.gazeta.pl/krakow/1,106511,16724252,Barwne_wloskie_widowisko_z_flagami_na_Rynku_Glownym.html
18. http://krakow.pl/otwarty_na_swiat/wydarzenia_miedzynarodowe_z_udzialem_prezydenta_miasta_krakowa/140141,143,komunikat,tradycja_i_sztuka__sbandieratorzy_z_arezzo_wystapil_krakowie_.html
19. http://www.krakow.pl/fotogaleria/1412,artykul,fotogaleria.html
20. http://www.national-geographic.pl/foto/fotografia/sbandieratori-z-arezzo-962134
 

Fotogaleria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider projektu:

Miasto Oświęcim

 

Współpraca:

Oświęcimskie Centrum Kultury

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Miejska Bibliotek Publiczna "Galeria Książki"

 

 

Partnerzy:

 


Miasto Arezzo (Włochy)

 


Miasto Sambor (Ukraina)

 

 

Projekt przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

w ramach programu "Europa dla Obywateli"


 

Kordynatorem projektu jest

Wydział Promocji Miasta Oświęcim

ul. Zaborska 2

32-600 Oświęcim

tel. 33 842 91 47

pm@um.oswiecim.pl