10.02.2014

100 tys. złotych na dopłaty do wymiany pieców

 

Również w tym roku Urząd Miasta w Oświęcimiu przyznaje mieszkańcom pieniądze na pokrycie kosztów wymiany pieców lub instalacje solarów. Kwota ta nie może przekroczyć 5 tys. zł. – Właściciele domów jednorodzinnych chętnie korzystają z takiej możliwości. W ubiegłym roku instalacje cieplne wymieniło blisko 50 osób. Obecnie na dofinansowanie czeka 40 mieszkańców, a wnioski o dopłatę są dalej przyjmowane – mówi Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia. 
Warunkiem otrzymania zwrotu części kosztów modernizacji instalacji ciepłowniczej jest złożenie wniosku i podpisanie z urzędem miasta umowy.
 Walka z niską emisją w mieście będzie kosztować 100 tys. zł. W ubiegłym roku wydano na ten cel 200 tys. zł. – Dofinansowując wymianę niekorzystnych dla środowiska źródeł ogrzewania chcemy ograniczać uciążliwości dla mieszkańców i zapobiegać przedostawaniu się do powietrza niepożądanych substancji – podkreśla Andrzej Bojarski.

 

Również w tym roku Urząd Miasta w Oświęcimiu przyznaje mieszkańcom pieniądze na pokrycie kosztów wymiany pieców lub instalacje solarów. Kwota ta nie może przekroczyć 5 tys. zł. – Właściciele domów jednorodzinnych chętnie korzystają z takiej możliwości. W ubiegłym roku instalacje cieplne wymieniło blisko 50 osób. Obecnie na dofinansowanie czeka 40 mieszkańców, a wnioski o dopłatę są dalej przyjmowane – mówi Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia. 
Warunkiem otrzymania zwrotu części kosztów modernizacji instalacji ciepłowniczej jest złożenie wniosku i podpisanie z urzędem miasta umowy.
 Walka z niską emisją w mieście będzie kosztować 100 tys. zł. W ubiegłym roku wydano na ten cel 200 tys. zł. – Dofinansowując wymianę niekorzystnych dla środowiska źródeł ogrzewania chcemy ograniczać uciążliwości dla mieszkańców i zapobiegać przedostawaniu się do powietrza niepożądanych substancji – podkreśla Andrzej Bojarski.

 Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł. w przypadku likwidacji kotłów węglowych i ich zamianę na ekologiczne źródła ciepła. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju pieca i będzie się kształtować: do 4 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na kocioł węglowy niskoemisyjny z podajnikiem, do 5 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, do 3 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wysoki parametr. 
Mieszkańcy planujący montaż kolektorów słonecznych mogą liczyć na dotację nie większą niż 5 tys. zł.

Wnioski można otrzymać w Wydziale Gospodarki Miejskiej lub pobrać ze strony internetowej miasta i złożyć na dzienniku podawczym w głównym budynku Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Miejskiej Referat Ochrony Środowiska tel. 033 842 91 23.