23.05.2012

15-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

W dniach 24-25 maja 2012 roku, w ramach obchodów 15-lecia działalności oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odbędzie się – w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej – konferencja naukowa, organizowana wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu, pn. "Dylematy międzygeneracyjne w XXI wieku".

 

W dniach 24-25 maja 2012 roku, w ramach obchodów 15-lecia działalności oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odbędzie się – w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej – konferencja naukowa, organizowana wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu, pn. "Dylematy międzygeneracyjne w XXI wieku".

Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1997 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury. Działały wówczas w Polsce 22 uczelnie dla seniorów. Od 2006 roku patronat naukowy sprawuje nad nim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.

Program obchodów 15-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu pod patronatem prezydenta miasta Oświęcim Janusza Chwieruta i starosty oświęcimskiego Józefa Krawczyka.

Konferencja naukowa:

„Dylematy międzygeneracyjne w XXI wieku”

24.05.2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul.Kolbego 8, Oświęcim

godz. 10:00 – Colegium sub horologio – aula

Moderator konferencji dr Artur Lacina-Łanowski

1.Otwarcie seminarium – prof. dr hab. Lucjan Suchanek Rektor PWSZ w Oświęcimiu, Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, Starosta Oświęcimski Józef Krawczyk

2."Podobieństwa i różnice kulturowe między pokoleniami" – prof. dr hab. Tadeusz Aleksander

3."Istota duchowości w transferze międzygeneracyjnym" – ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary

4."Wspólnota przeżyć między pokoleniami w trudnych obszarach ludzkiego życia" – dr Agata Chabior

5."Starość jako etap życia aktywnego" – prof. dr hab. Jerzy Semków

6."Profil słuchacza (kontekst kulturalny) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu w ujęciu społeczno-kulturowym" – dr Artur fabiś, dr Artur Łacina-Łanowski

godz. 11:45-12:15 przerwa

W holu przed Aulą – wystawa prac fotograficznych studentów PWSZ pod tytułem "Oblicza starości".

godz. 12:15-13:30 Panele dyskusyjne – okrągłe stoły

Dyskusje wokół wybranej problematyki prowadzone przez moderatorów z czynnym udziałem wszystkich chętnych do zabrania głosu. Inspiracją do dyskusji są krótkie filmy, wypowiedzi autorytetów, doniesienia z badań, artykuły z czasopism itp.

Stół 1 – moderatorzy: prof. T.Aleksander, dr A.Górniok-Naglik, dr A.Wąsiński, M.Kozłowska
"Stary kawaler mus być stary, ale pan młody wcale nie musi być młody"… czego nie wypada w pewnym wieku, sala 2.16

Stół 2 – moderatorzy: prof. R.Borkowski, dr A.Chabior, mgr K.Domider, I.Michalik
"Gdyby młodość wiedziałą, a starość mogła"… czy to już konflikt pokoleń?, sala 2.03

Stół 3 – moderatorzy: ks. prof. I.Celary, dr A.Fabiś, mgr K.Kądziołka, K.Sutkowska
"Przerz cierpienia do gwiazd"… co jest ważne na przestrzeni ludzkiego życia?, sala 2.10

Stół 4 – moderatorzy: prof. J.Semków, dr A.Majewska-Kafarowska, mgr Ł.Tomczyk, K.Kucz
"Kto nie potrafi się uczyć – naucza"… czego uczymy się od innych generacji?, sala 2.19

godz. 13:30-14:00 Wystąpienia plenarne – Colegium sub horologio – aula

Prezentacja wyników badań "Starość w Oświęcimiu – seniorzy o innych generacjach – inne generacje o seniorach" – Zespół Badawczy Instytutu Pedagogiki PWSZ w Oświęcimiu

godz. 14:00-15:00 przerwa

Goście – Muzeum Zamek "Krótka Historia Oświęcimia" – Maria Nitka

Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim

godz. 17:00 – Spotkanie jubileuszowe – 15 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku

25.05.2012

Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim

godz. 9:00 Podsumowanie paneli dyskusyjnych i zakończenie seminarium – dr Artur Fabiś Dyrektor Instytutu Pedagogiki PWSZ w Oświęcimiu.