08.03.2013

15 marca upływa termin złożenia deklaracji śmieciowej

 
Przypominany mieszkańcom miasta właścicielom domów jednorodzinnych, firmom, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 15 marca do Urzędu Miasta ( Dziennik Podawczy p. nr 1). Mieszkańcy budynków wielorodzinnych wypełnione deklaracje powinni złożyć u swojego zarządcy. Istnieje też możliwość wypełnienia formularza elektronicznie na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Przypominany mieszkańcom miasta właścicielom domów jednorodzinnych, firmom, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 15 marca do Urzędu Miasta ( Dziennik Podawczy p. nr 1). Mieszkańcy budynków wielorodzinnych wypełnione deklaracje powinni złożyć u swojego zarządcy. Istnieje też możliwość wypełnienia formularza elektronicznie na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Umowy zawarte przez osoby będące właścicielami domów jednorodzinnych, przedstawicieli firm i zarządców wspólnot mieszkaniowych z przedsiębiorstwami, które odbierają odpady komunalne nie wygasają automatycznie z dniem 1 lipca 2013 roku, czyli z dniem przejęcia przez miasto gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że zawarte umowy należy wypowiedzieć.

 

Wzór wypowiedzenia znajduje się na stronie internetowej miasta w linku Gospodarka odpadami komunalnymi