09.03.2011

18 Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego Oświęcim`2011

Po raz 18  Miejska Biblioteka Publiczna będzie organizatorem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Statuetka poczciwego Koziołka Matołka zostanie wręczona najlepszemu pisarzowi dla dzieci. To wydarzenie mające ogólnopolską rangę, promuje wartościową literaturę dla dzieci.
Nagrodę ustanowiono w 1994 roku, a od 2004 r. organizatorem tego przedsięwzięcia jest biblioteka w Oświęcimiu. Istotnym założeniem organizacji tego przedsięwzięcia jest popularyzacja książki dla dzieci młodszych.

Po raz 18  Miejska Biblioteka Publiczna będzie organizatorem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Statuetka poczciwego Koziołka Matołka zostanie wręczona najlepszemu pisarzowi dla dzieci. To wydarzenie mające ogólnopolską rangę, promuje wartościową literaturę dla dzieci.
Nagrodę ustanowiono w 1994 roku, a od 2004 r. organizatorem tego przedsięwzięcia jest biblioteka w Oświęcimiu. Istotnym założeniem organizacji tego przedsięwzięcia jest popularyzacja książki dla dzieci młodszych.

-Bardzo cenimy sobie to wyróżnienie i cieszymy się z tego, że ta prestiżowa nagroda organizowana jest właśnie w Oświęcimiu. To do nas przyjeżdżają z całej Polski wybitni naukowcy i krytycy literaccy, znani i debiutujący autorzy książek, wydawcy oraz badacze literatury. To dla nas nobilitacja i zaszczyt, a jednocześnie element promocyjny miasta – stwierdza dyrektor biblioteki Leszek Palus.

-Jesteśmy jednymi z nielicznych, którzy zajmują się literaturą dla dzieci młodszych na taką skalę. Obserwując ciągły spadek czytelnictwa w Polsce, podejmujemy działania uświadamiające rodzicom i opiekunom dzieci, że książka, a nie telewizja, rozwija emocjonalnie i intelektualnie. To dorosły powinien kreować właściwy rozwój dziecka tak, aby pierwsze próby poznawania świata spotkały się z akceptacją zarówno dorosłych i odpowiadały na potrzeby dziecka. Dzieci w młodszym wieku są żywo zainteresowane bajkami, chętnie słuchają, a potem same czytają. Bajki, a potem książki stanowią źródło informacji na temat świata i panujących w nim zasad. Mały człowiek chętnie sięga do pozycji zawierających różne informacje, które zaspokoją jego ciekawość, poznawania świata, wzrasta świadomość przeżywanych uczuć i ekspresji. Realizacja tego projektu pomaga promować książkę dla dzieci i uświadamiać rolę wartościowej literatury w intelektualnym i emocjonalnym procesie rozwoju dziecka-dodaje dyrektor Palus..
W szranki stają autorzy książek dla dzieci i wydawnictwa z całego kraju. Zgłoszone do konkursu książki ocenia ogólnopolskie Jury z prof. Joanną Papuzińską. Tradycyjnie, nagrodę przyznaje się polskiemu autorowi, za książkę literacką dla dzieci młodszych, opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody. Siedemnaście lat funkcjonowania nagrody pozwoliło zaistnieć wielu młodym pisarzom, a wydawnictwa zachęciły do współpracy. Skłoniło to  także wielu z nich do sięgania po tematykę dziecięcą. Świadczy o tym ilość zgłaszanych na przestrzeli lat książek do nagrody (w 2005 r. – 25 książek, w 2008 r. – 32, a w 2010 – 62 pozycje).
Zgłaszane do konkursu książki powinny nawiązywać do twórczości patrona nagrody. Utwory Kornela Makuszyńskiego emanują bowiem wiarą w ludzką dobroć, potęgę charakteru, serdecznością, wielobarwnym humorem, który towarzyszy wszystkim postaciom i wydarzeniom. Znamy przecież liczne „Przygody Koziołka Matołka”, „Awanturę o Basię”, „Pannę z mokrą głową” czy „Szaleństwa panny Ewy”, które pokazują zbawienną rolę i moc uśmiechu. Te walory twórczości Makuszyńskiego miały decydujący wpływ na uczynienie z pisarza patrona Nagrody Literackiej za twórczość dla dzieci młodszych.
W tym roku po raz pierwszy ceremonia wręczenia Nagrody Literackiej odbędzie się w nowo wybudowanym obiekcie biblioteki 20 października, na które już dzisiaj zapraszamy.

Projekt „18 Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu” jest realizowany w ramach środków finansowych Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydarzenia Artystyczne, Priorytet 4 Literatura.